پایه های ترانزیستور bc107 | ترانزیستور BC107B فلزی

ترانزیستور BC107B یک ترانزیستور NPN در بسته بندی فلزی میباشد.این ترانزیستور حد اکثر جریان 200 میلی آمپر و ولتاژ 45 ولت رامیتواند تحمل کند و ترانزیستور LOW POWER محسوب میشود.

ترانزیستور در بسته بندی to18:sot18 فلزی میباشد.

کاربرد این ترانزیستور در تقویت کنندگی و سوئیچینگ است. توان این ترانزیستور 0.6 وات می باشد .

برای تشخیص پایه های ترانزیستور ، پایه ای که نزدیک برآمدگی ترانزیستور میباشد امیتر ، پایه وسط بیس و پایه دیگر کلکتور است.

شکل قرار گیری پایه ها در شکل زیر مشخص شده است.


پایه های ترانزیستور bc107 | ترانزیستور BC107B فلزی


دیتاشیت و مشخصات و کاتالوگ ترانزیستور bc107

مشخصات پایه های بیس و کلکتور و امیتر ترانزیستور بی سی 107به شکل زیر است

نحوه بررسی ترانزیستور توسط مولتی متر (DMM + AVO) – NPN & PNP – ۴روش

نحوه یافتن بیس ، کلکتور، امیتر، جهت و وضعیت ترانزیستور توسط مولتی متر

نحوه به یاد آوردن مسیر PNP و NPN ترانزیستور و شناسایی پایه ها ، بررسی کنید که آیا این روش خوب است یا بد است.

اگر این مبحث ساده را با استفاده از مولتی متر دیجیتال (DMM) یا آنالوگ (AVO) انتخاب کنید ، می توانید:

• جهت ترانزیستورهای NPN و PNP را بخاطر بسپارید

• امیتر، کلکتور و بیس یک ترانزیستور را مشخص کنید

• خوب یا بد بودن یک ترانزیستور را بررسی کنید.

• جهت ترانزیستور PNP & NPN را بخاطر بسپارید

• ترانزیستور را با مولتی متر دیجیتال در حالت دیود یا بیزر چک بررسی کنید

یافتن بیس ترانزیستور:

روش دوم با استفاده از مولتی متر دیجیتال برای یافتن بیس ترانزیستور

NPN یا PNP؟

امیتر یا کلکتور؟

• ترانزیستور را با مولتی متر آنالوگ یا دیجیتال در حالت محدوده اهم(Ω) بررسی کنید:


PNP یا NPN؟


• ترانزیستور را در مولتی متر دیجیتال با ترانزیستور یا hFE یا Beta Mode بررسی کنید


جهت ترانزیستور PNP & NPN را بخاطر بسپارید

جهت ترانزیستور

اگر فکر می کنید کمی پیچیده است ، این یکی را امتحان کنید. ساده تر است.


جهت ترانزیستور روش دوم


ترانزیستور را با مولتی متر دیجیتال در حالت دیود یا بیزر چک بررسی کنید


برای این کار ، دستورالعمل های ذکر شده در زیر را دنبال کنید.


۱- ترانزیستور را از مدار خارج کنید یعنی منبع تغذیه را از طریق ترانزیستور که باید آزمایش شود قطع کنید. تمام جریان خازن (با اتصال کوتاه کردن پایه های خازن) در مدار را تخلیه کنید (در صورت وجود).


۲٫ با چرخاندن سوئیچ چرخشی مولتی متر ، آن را روی حالت “تست دیود” تنظیم کنید.


۳٫ پراب تست مشکی (مشترک یا -Ve) مولتی متر را به ترمینال ۱ ترانزیستور و پراب تست قرمز(+ Ve) را به ترمینال ۲ وصل کنید (شکل زیر). شما باید ۶ آزمایش را با اتصال پراب های مشکی (-Ve) و پراب تست (+ Ve) به پایه ها به ترتیب ۱ به ۲ ، ۱ به ۳ ، ۲ به ۱ ، ۲ به ۳ ، ۳ به ۱ ، ۳ به ۲ انجام دهید متناسبا با تعویض سر مولتی متر یا ترمینال های ترانزیستور را معکوس کنید و آزمایش کنید ، اندازه بگیرید و توجه داشته باشید که مقدار ها در جدول (شکل زیر) نشان داده شده است. اعداد رنگهای قرمز پراب تست قرمز و اعدادی که به مشکی متصل است به پراب تست (-Ve) مولتی متر متصل شده اند.


۴- مقدار نمایش داده شده در مولتی متر در جدول زیر را مورد آزمایش ، اندازه گیری و توجه قرار دهید.با توجه به داده های به دست آمده از آزمایشات:

از ۶ آزمایش ، ما فقط در دو آزمایش داده نتیجه گرفتیم یعنی قسمت ۲ به ۱ و ۲ به ۳٫ مقداری که در قسمت ۲ به ۱ رسیدیم ۰٫۷۳۳ VDC و ۲ به ۳ ۰٫۷۲۸ VDC است. اکنون می توانیم به راحتی نوع ترانزیستور و همچنین کلکتور ، بیس و امیتر آنها را پیدا کنیم.


۱٫ نقطه ۲ بیس ترانزیستور در BC55 ترانزیستور است.


۲٫ BC 557 ترانزیستور PNP است که در آن ۲ (ترمینال میانی بیس است) که به پراب تست (+ Ve) پراب مولتی متر متصل است.


۳٫ در تمام ترانزیستور هایی که در این مدل قرار دارند ، ترمینال ۱ = Emitter ، ترمینال ۲ = Base و ترمینال ۳ = collector است. (BC 557 PNP Transistor) زیرا نتیجه آزمایش برای ۲-۱ = ۰٫۷۳۳ VDC و ۲-۳ = ۰٫۷۲۸ VDC یعنی

۲-۱ > 2-3.


نتیجه ۵۵۵ PNP اندازه گیری امتیاز


bc 557

۱-۲ OL


۱-۳ OL


۲-۱ ۰٫۷۳۳ VDC


۲-۳ ۰٫۷۲۸ VDC


۳-۱ OL


۳-۲ OL


یافتن بیس ترانزیستور:

همانطور که در آموزش بالا ذکر شد ، شماره مشترک موجود در آزمون های فوق بیس است. در آزمایش مورد نظر ما ، ترمینال ۲ بیس است و ۲ پایه مشترک بین ۱-۲ و ۲-۳ است.
روش دوم با استفاده از مولتی متر دیجیتال برای یافتن بیس ترانزیستور.

اگر همان الگوی را دنبال کنید و روش اتصال متریال های مولتی متر و پایانه های ترانزیستور را یک به یک در شکل نشان داده شده در شکل “c” و “d” دنبال کنید ، پراب تست قرمز (+ Ve) به قسمت میانی یعنی ترمینال پراب ۲ وصل می شود. و پراب آزمایش (-Ve) به ترمینال ۱ ترانزیستور متصل می شوند.


مجدداً ، پراب تست (+ Ve) به میانه یعنی ترمینال پراب۲ متصل شده است


و پراب تست مشکی (-Ve) به ترمینال ۳ ترانزیستور متصل است و مولتی متر خواندن یعنی ۰٫۷۱۷ VDC و ۰٫۷۱۱ VDC را نشان می دهد.


به ترتیب در مورد BC 547 NPN.


پراب مشترک ۲ است که به پراب تست (+ Ve) متصل شده است (یعنی P و ، دو پراب دیگر N هستند) که بیس است. این مورد در مورد ترانزیستور BC 557 PNP معکوس است.NPN یا PNP؟

ساده است. اگر پراب تست (-Ve) مولتی متر به بیس ترانزیستور (ترمینال ۲ در آزمایش مورد نظر ما) وصل شود ، آنگاه ترانزیستور PNP است ، و هنگامی که پراب تست قرمز (+ Ve) به بیس ترمینال وصل می شود ، می باشد. ترانزیستور NPN است.

امیتر یا کلکتور؟

بایاس مستقیم EB (امیتر – بیس) از CB (کلکتور – بیس) بزرگتر است یعنی EB> CB در ترانزیستور PNP به عنوان مثال BC 557 NPN. از این رو ، آن ترانزیستور نوع PNP است. در NPN ترانزیستور ،بایاس مستقیم BE (Base – Emitter) از BC بزرگتر است (Base – Collector) یعنی BE> BC ، به عنوان مثال. BC 547 PNP.


نتیجه گیری اینجاست.


۱٫ نقطه ۲ پایه بیس ترانزیستور در BC547 است


۲٫ BC 547 ترانزیستور NPN است که در آن ترمینال دوم (ترمینال میانی بیس است) که به پراب (+ Ve) تست مولتی متر متصل است.


۳٫ در کل ، ترمینال ۱ = امیتر ، ترمینال ۲ = بیس ، و ترمینال ۳ = کلکتور (BC 547 NPN ترانزیستور) زیرا ، نتیجه آزمایش برای ۱-۲ = ۰٫۷۱۷ VDC و ۲-۳ = ۰٫۷۱۱ VDC ، یعنی ۱-۲> 2-3.


BC 547 NPN نتیجه اندازه گیری پایه ها


۱-۲ ۰٫۷۱۷ VDC


۱-۲ OL


۱-۳ OL


۱-۳ OL


۲-۳ OL


۲-۳ ۰٫۷۱۱ VDC


ترانزیستور را با Multimeter آنالوگ یا دیجیتال در حالت محدوده Ohm (Ω) بررسی کنید:


مراحل:

۱٫ منبع تغذیه را از مدار جدا کنید و ترانزیستور را از مدار جدا کنید.


۲٫ کلید انتخاب را بچرخانید و دکمه مولتی متر را در Ohm Range (OHM) قرار دهید

۳- پراب تست مشکی (مشترک یا -Ve) مولتی متر را به ترمینال اول ترانزیستور و پراب تست قرمز (+ Ve) اتصال به ترمینال ۲ (شکل ۱ (a)) وصل کنید. (شما باید ۶ آزمایش را با اتصال سیم مشکی به (-Ve) و به ترتیب ۱ تا ۲ ، ۱ به ۳ ، ۲ به ۱ ، ۲ تا ۳ ، ۳ به ۱ ، ۳ به ۲ که متناسبا با تعویض سر مولتی متر یا معکوس کردن پایانه های ترانزیستور برای اتصال ، آزمایش ، اندازه گیری و مقایسه با جدول زیر انجام دهید. (اعداد با رنگهای قرمز ترانزیستورهای متصل به پراب تست (+ Ve) از پراب مولتی متر و اعداد با رنگ های مشکی ترانزیستورها متصل به مشکی (-Ve) پراب مولتی متر را نمایش می دهند. (توضیح بهتر در جدول و شکل زیر)

۴- اگر مولتی متر با تغییر قطبیت ترانزیستور یا مولتی متر ، همانطور که در شکل ۱ (a) و (b) نشان داده شده است ، مقاومت بالایی را در هر دو تست اول و دوم نشان می دهد. (توجه داشته باشید که نتیجه فقط برای ۲ تست از ۶ آزمون همانطور که در بالا ذکر شد نشان داده می شود). یعنی در مورد ما ، ترمینال ۲ ترانزیستور بیس است ، زیرا مقاومت بالایی را در هر دو تست ۲ تا ۳ و ۳ به ۲ نشان می دهد که در آن پراب (+ Ve) پراب تست مولتی متر به ترمینال ۲ ترانزیستور متصل است. به عبارت دیگر ، اعداد مشترک در آزمونها بیس است که ۲ ، از ۱ ، ۲ و ۳ است.

برای بزرگنمایی ، روی تصویر کلیک کنید


PNP یا NPN؟

این یک ترانزیستور NPN است مقدار را فقط هنگامی که پراب تست RED (+ Ve) (یعنی ترمینال P که در آن P = مثبت) به بیس ترانزیستور وصل می شود نشان می دهد (شکل زیر را ببینید). اگر شما پراب را معکوس کنید ، یعنی Black (-Ve) پراب را به (یعنی N = که N = منفی است) مولتی متر به ترمینال های ترانزیستور به ترتیب (۱ به ۲ و ۲ به ۳) و مقدار را در هر دو تست مانند بالا نشان دهد. ، ترمینال ۲ هنوز هم BASE است ، اما ترانزیستور PNP است (شکل زیر را ببینید).

ترانزیستور را به وسیله مولتی متر دیجیتال با حالت ترانزیستور یا hFE یا Beta Mode بررسی کنید


hFE همچنین به عنوان بتا شناخته شده است ضریب تقویت dc که مخفف “پارامتر هیبریدی افزایش جریان مستقیم ، امیتر مشترک” است که برای اندازه گیری hFE یک ترانزیستور استفاده می شود که می توان با فرمول زیر یافت.

hFE = βDC = IC / IB

همچنین می توانید از آن برای بررسی ترانزیستور و ترمینال های مشخص شده ​​آن استفاده کنید همانطور که در شکل ۱ نشان داده شده است.

برای بررسی یک ترانزیستور در حالت hFE ، ۸ شیار پین در مولتی متر وجود دارد که توسط PNP و NPN و همچنین E C B (بیس ،کلکتور، امیتر) مشخص شده است. به سادگی سه پین ​​ترانزیستور را در شکاف مولتی متر یک به یک در شکاف های مختلف یعنی ECB یا CBE قرار دهید (دستگیره چرخان باید در حالت hFE باشد).

اگر مقدار را نمایش دهند (این مقدار hFE ترانزیستور خواهد بود) ، در مثال ما از BC548 ترانزیستور استفاده کردیم که مقدار بتا ۳۶۸ (موقعیت CBE) را نشان می دهد موقعیت فعلی در شکاف C ، B ، E ترمینال های دقیق هستند ترانزیستور یعنی کلکتور ، بیس و امیتر) و ترانزیستور در وضعیت خوبی قرار دارند ، در غیر این صورت باید جا به جا شود.