مواد شیمیایی در تهران از کجا بخرم؟


ماده شیمیایی شکلی از ماده با ترکیب شیمیایی ثابت و خواص مشخصه است. برخی منابع اضافه می‌کنند که مواد شیمیایی را نمی‌توان با روش‌های جداسازی فیزیکی، یعنی بدون شکستن پیوندهای شیمیایی، به عناصر سازنده‌اش جدا کرد.

مواد شیمیایی اغلب خالص نامیده می شوند تا آنها را از مخلوط ها جدا کنند. یک مثال رایج از یک ماده شیمیایی آب خالص است. چه از رودخانه جدا شده باشد و چه در آزمایشگاه ساخته شده باشد، خواص یکسانی دارد و نسبت هیدروژن به اکسیژن یکسان است. سایر مواد شیمیایی که معمولاً به صورت خالص با آن مواجه می شوند عبارتند از: الماس (کربن)، طلا، نمک خوراکی (کلرید سدیم) و شکر تصفیه شده (ساکارز). با این حال، در عمل، هیچ ماده ای کاملاً خالص نیست و خلوص شیمیایی با توجه به استفاده مورد نظر از ماده شیمیایی مشخص می شود.

مواد شیمیایی به صورت جامد، مایع، گاز یا پلاسما وجود دارند و ممکن است بین این فازهای ماده با تغییرات دما یا فشار و زمان تغییر کنند. مواد شیمیایی ممکن است با واکنش های شیمیایی ترکیب یا به مواد دیگر تبدیل شوند.

خرید مواد شیمیایی