سپاسگزار یا سپاسگذار املای صحیح کدام است | سپاسگزارم

گاهی در کامنت ها و پیام های دوستان مشاهده می شود که ایشان نسبت به یکدیگر ابراز لطف می کنند و با گفتن کلمه ی " سپاسگزارم " مراتب تشکر و تقدیر خود را به یکدیگر اعلام می دارند ، اما یک نکته به نظرم رسید که لازم دانستم عرض کنم و در باره ی آن توضیح مختصری بدهم ، نحوه ی نگارش کلمه ی " سپاسگزار " است که برخی دوستان به صورت " سپاسگذار " می نویسند ، حقیر در این مجال در صددم تا صحیح نویسی این کلمه ی پر کاربرد را متذکر شوم .

واژه (سپاسگزارم ) که خیلی ها درانتهای پیام ها و نامه های اداری و غیره بصورت(سپاسگذارم) نوشته و به کار می برند اشتباه و غلط می باشد.....!

سپاسگزار یا سپاسگذار املای صحیح کدام است | سپاسگزارم


دوستان عزیز و ارجمند به یاد داشته باشند که " گذار " از ریشه ی گذاشتن به معنی قرار دادن است همانند گذاشتن شی ویاجسمی درمحلی مثل گذاردن میوه دریخچال .


اما "گزار" از ریشه ی "گزاردن "به معنای انجام دادن فعلی است همانند " گزاردن نماز " به معنی به جای آوردن و انجام دادن فعل نماز .

اما سپاسگزار " از کلمه ی سپاس + گزار ( که در اصل گزارنده بوده و در اثر کثرت استعمال و زیبایی این صفت فاعلی مرکب آخرش (نده ) افتاده و به صفت فاعلی مرکب مرخم تبدیل شده ( سپاسگزار) =سپاس و شکر کننده و انجام دهنده ی فعل و کار تشکر و سپاس می شود که درست است .

در حالیکه اگر بنویسیم " سپاسگذار " از ترکیب "سپاس " + گذار (در اصل گذارنده بوده و (نده ) اخرش حذف شده و به سپاسگذار تبدیل شده = سپاس و تشگر قرار دهنده و تشگر گذارنده و کسی که تشکر می نهد که واضح است معنی درستی از آن استباط نمی شود و غلط است .

نتیجه اینکه "سپاسگذارم "غلط" است "سپاسگزارم "درست" است . ازتوجه شما "سپــاسگــــزارم"

بنویسیم سپاسگزاری یا سپاسگذاری | املای کدام درست است ؟

بیایید به زبان فارسی بیشتر اهمیت دهیم و نوشتن صحیح کلمات را بدست فراموشی نسپاریم و املای درست کلمات را به نسل بعدی یاد دهیم .

غلط ننویسیم : سپاسگزارم صحیح است یا سپاسگذارم ؟

هیچ فکر کردید که زبان فارسی به کجا کشیده شده و آخر و عاقبت اش چه خواهد شد؟ به اینکه از یک جمله چند تا کلمه اش فارسی است و چند کلمه اش عربی کاری ندارم .

به اینکه در یک جمله چند تا کلمه بی ربط و اشتباه بجای کلمات معنی دار فارسی بکار برده می شود هم کاری ندارم .

گویا هر چه جلوتر می رویم با زبان فارسی بیگانه تر می شویم و سواد خواندن و نوشتنمان نم می کشد ... کتاب های درسی که سال به سال بی محتواتر و بدرد نخورتر می شود ... با این پاندمی و کرونا ویروس و کلاس های آنلاین که دیگر قوز بالا قوز شده ...

مشاهده

مطمئنم شما هم در شبکه‌های اجتماعی متوجه اشتباهات تایپی و املایی زیادی شده اید و به دفعات در کامنت ها و پیام های دوستان شاهد ابراز لطف افراد به یکدیگر بوده اید ... ابراز لطفی که با گفتن کلمه ی " سپاسگزارم " مراتب تشکر و تقدیر خود را به یکدیگر اعلام می دارند...

واژه (سپاس‌گزارم ) که بسیاری‌ها در انتهای پیام‌ها و نامه‌های اداری و غیره به‌ صورت (سپاسگذارم یا سپاس‌گذارم) به کار می‌برند اشتباه است.

واژه سپاس‌گزارم اگر با املای سپاس‌گذارم نوشته شود، غلط است. در فارسی دو ریشه نزدیک به هم از نظر املایی وجود دارد.

گذاشتن

گزاردن: به معنای انجام دادن فعلی است (مانند نمازگزار به معنی به جای آورنده‌ نماز) .

گذاشتن: به معنای قرار دادن چیزی در جایی یا وضع کردن و بنیان نهادن چیزی (مانند گذاشتن کتاب در کتاب‌خانه یا قانون‌گذاری) از آن‌جایی که سپاس‌گزار به معنای به جای آوردن سپاس و تشکر است، پس املای صحیح آن با واژه گزار صحیح است.

بنابراین لطفا از این پس توجه داشته باشید که (سپاس‌گزار صحیح است). عده‌ای نیز قانون‌گذار را قانون‌گزار می‌نویسند که این نیز نادرست است.

نکته : اگر موبایل و یا کمپیوتر شما نیم‌فاصله را انجام نمی‌دهد و نمی‌توانید بنویسید (سپاس‌گزارم) لطفا آن را سر هم بنویسید. (سپاسگزارم)

غلط ننویسیم : سپاسگزارم صحیح است یا سپاسگذارم ؟

سپاسگزار یا سپاسگذار؟ املای درست کدام است؟

دوستان عزیز و ارجمند به یاد داشته باشند که " گذار " از ریشه ی گذاشتن به معنی قرار دادن است همانند گذاشتن شی و یا جسمی در محلی مثل گذاردن میوه در یخچال .

اما "گزار" از ریشه ی "گزاردن "به معنای انجام دادن فعلی است همانند " گزاردن نماز " به معنی به جای آوردن و انجام دادن فعل نماز .

اما سپاسگزار " از کلمه ی سپاس + گزار ( که در اصل گزارنده بوده و در اثر کثرت استعمال و زیبایی این صفت فاعلی مرکب آخرش (نده ) افتاده و به صفت فاعلی مرکب مرخم تبدیل شده ( سپاسگزار) =سپاس و شکر کننده و انجام دهنده ی فعل و کار تشکر و سپاس می شود که درست است .

در حالیکه اگر بنویسیم " سپاسگذار " از ترکیب "سپاس " + گذار (در اصل گذارنده بوده و (نده ) اخرش حذف شده و به سپاسگذار تبدیل شده = سپاس و تشگر قرار دهنده و تشگر گذارنده و کسی که تشکر می نهد که واضح است معنی درستی از آن استباط نمی شود و غلط است .

  • نتیجه اینکه "سپاسگذارم "غلط" است "سپاسگزارم "درست" است .
  • تفاوت کلمه سپاسگزار و سپاسگذار
  • “گذاشتن” دارای یک معنی حقیقی و یک معنی مجازی است:

– “گذاشتن” در معنی حقیقی به معنی قرار دادن چیزی به طور عینی و مشهود در جایی است؛ مانند: او کتاب را در قفسه گذاشت.

– “گذاشتن” در معنی مجازی به معنی پی انداختن، وضع کردن و بنیاد نهادن چیزی است. مانند: قانون‌گذار که قانون را وضع می‌کند، یا بنیانگذار که چیزی را تأسیس می‌کند، و یا نام‌گذاری که وضع کردن نام برای چیزی است.

“گزاردن” نیز دارای دو معنی کلّی است:

“گزاردن” به معنای به جا آوردن، ادا کردن، انجام دادن. مانند: نماز گزاردن؛ یعنی “ادا کردن نماز،” یا وام گزاردن یعنی “ادا کردن وام”، بنابراین “وام‌گزار” درست است نه “وام‌گذار.”

به همین ترتیب باید نوشت: حج‌گزار، خراج‌گزار، سپاس‌گزار، شکرگزار، خدمت‌گزار، حق‌گزار، پاسخ‌گزار، مدح‌گزار، پیغام‌گزار، گله‌گزاری، خبرگزاری، کارگزار (انجام‌دهنده‌ کار)، پیغام‌گزار (کسی که پیغام را بازگو می‌کند یا پیغام را می‌آورد) و …

بنویسیم سپاسگزاری یا سپاسگذاری | املای کدام درست است ؟

سپاسگزار یا سپاسگذار املای صحیح کدام است

اگر سری به شبکه های اجتماعی، تالارهای گفتگو یا نظرات سایت ها بیندازیم متوجه اشتباهات تایپی و املایی زیادی می شویم.

یکی از این غلط های املایی، کلمه سپاسگزار است.

توضیحات تکمیلی: واژه سپاسگزارم اگر با املای سپاسگذارم نوشته شود، غلط است. چه راهکاری برای به خاطر سپردان املای صحیح سپاسگزارم پیشنهاد می شود؟

در فارسی دو ریشه نزدیک به هم از نظر املایی وجود دارد:

گزاردن و گذاشتن. – گزاردن به معنای انجام دادن فعلی است (مانند نمازگزار به معنی به جای آورنده‌ نماز) – و گذاشتن به معنای قرار دادن چیزی در جایی یا وضع کردن و بنیان نهادن چیزی (مانند گذاشتن کتاب در کتابخانه یا قانون گذاری) از آنجایی که سپاسگزار به معنای به جای آوردن سپاس و تشکر می باشد، پس املای صحیح آن با واژه گزار صحیح است. (سپاسگزار صحیح است)