راه های ایمنی زنان در محل کار | محل کار خود

راه های ایمنی زنان در محل کار ایمنی زنان در محل کار ایمنی زنان و مسائل آن در سرتاسر جهان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است. امروز هم 8 اردیبهشت روز جهانی امنیت و سلامت زنان در محل کار است. زنان اکنون موقعیت های بالاتری پیدا می کنند و بخش بزرگی از بخش های فعال در سراسر جهان را تشکیل می دهند. زنان اکنون از هر نظر استقلال بیشتری دارند. آنها به اندازه کافی صلاحیت دارند که از خود و خانواده خود مراقبت کنند. آنها بیشتر قادر به انتخاب زندگی خود هستند و با شرایط خود زندگی می کنند. آزار و اذیت جنسی می تواند منجر به اضطراب، افسردگی، کاهش عزت نفس، بیگانگی و تخریب کلی سلامت جسمی و روانی آنها شود. این یک واقعیت ناراحت کننده است که زنان شاغل هنوز با آزار و اذیت جنسی روبرو هستند. به همین دلیل بسیاری از آنها حتی کار خود را ترک می کنند.

راه های ایمنی زنان در محل کار | محل کار خود


آزار و اذیت جنسی در محل کار:

این یک رفتار ناخواسته جنسی است که باعث می شود فرد احساس آزردگی و تحقیر کند. غیر توافقی و غیر قابل قبول است.

در اینجا برخی از نکات مهم در مورد آزار و اذیت جنسی ذکر شده است اما به یاد داشته باشید که آزار و اذیت می تواند در شرایط مختلفی اتفاق بیفتد.

قربانی و آزار دهنده می توانند عضوی از یک جنس یا جنس مخالف باشند.

آزار دهنده می تواند ناظر قربانی، نماینده کارفرما، ناظر در منطقه دیگر ، همکار یا غیر کارمند باشد.


قربانی لازم نیست شخصی باشد که مورد آزار و اذیت قرار گرفته باشد. این می تواند هرکسی باشد که تحت تأثیر رفتار تهاجمی قرار گیرد.


آزار و اذیت جنسی غیرقانونی ممکن است صدمه اقتصادی به قربانی یا ترخیص قربانی نداشته باشد.

5 راه برای اطمینان از ایمنی زنان در محل کار:

1- سیاست آزار جنسی:


هر سازمان بزرگ / کوچک باید یک سیاست آزار جنسی داشته باشد که تعریف می کند:


  • آزار جنسی و اشکال آن
  • رویکرد تحمل صفر را توضیح دهید
  • رفتارهای نامناسب را آموزش دهید
  • عواقب آن را مشخص کنید


2- ایجاد آگاهی در بین کارمندان:


ناراحت کننده است که بسیاری از سازمان ها و افراد به طور کلی هنوز از امنیت زنان در محل کار آگاهی ندارند. از آمار و موارد آزار و اذیت جنسی در محل کار کاملاً مشخص است.ایجاد آگاهی در بین کارمندان در مورد ایمنی زنان و سلامتی آنها امری حیاتی است. برای گسترش آگاهی می توانید از همه تکنیک ها و ایده های ممکن استفاده کنید. کارگاه ها ، بحث های گروهی یا فعالیت های آزاد می تواند به ایجاد آگاهی در مورد ایمنی زنان در محل کار کمک کند.برنامه های سلامتی در مورد سلامت جسمی و روانی کارگران ضروری است.

3- زنان را به بیان تشویق کنید:


به طور کلی زنانی که با آزار و اذیت جنسی روبرو هستند سخنی نمی گویند ما به عنوان یک جامعه مسئول این امر هستیم. ما به کودک دختر خود یاد می دهیم که رفتار خاصی داشته باشد. دلایل دیگر عدم اعتماد به نفس و کمبود اطلاعات است. شما باید کارمندان زن را به ابراز ناراحتی و ناراحتی خود ترغیب کنید. این کار می تواند با افزایش اعتماد به نفس آنها با اجرای فرصت های برابر برای کارگران زن و مرد در محل کار انجام شود. احساس برابری در محل کار آنها را وادار به مبارزه با ننگ اجتماعی خواهد کرد.


4- نقش یک منابع انسانی:


منابع انسانی باید در مورد محیط کار ایمن برای کارمندان توضیح دهد. و باید نقش میانی را ایفا کند تا هر گونه شکایت یا هر گونه مسئله زنان را به مقامات بالاتر برساند. در برنامه جهت گیری محل کار منابع انسانی باید راهنمایی های دقیق در مورد آزار و اذیت جنسی را به کارمندان جدید ارائه دهد. این وظیفه منابع انسانی است که هر رفتار ناخواسته ای را که کارمندان با آن روبرو هستند را به مقامات بالاتر اطلاع دهد. از آنجا که مرجع لازم است اقدامات بی طرفانه ای انجام دهد مشارکت منابع انسانی در اینجا مهمترین است.