سایت سازمان تامین اجتماعی | ثبت نام و خدمات آن

سازمان بیمه تامین اجتماعی، یک سازمان دولتی است که از سال 1329 تأسیس شده است و از نوع بیمه گر اجتماعی هست که وظیفه آن تحت پوشش قرار دادن کارگران و کارمندان حقوق و دستمزد بگیر و همچنین صاحبان مشاغل آزاد است.

در حال حاضر نزدیک به 42 میلیون نفر به صورت مستقیم (بیمه شده اصلی) و غیر مستقیم (افراد تحت تکفل) تحت پوشش سازمان بیمه تأمین اجتماعی هستند.


بیمه تأمین اجتماعی با اینکه دولتی هست، اما بودجه دولتی دریافت نمی کند و درآمد آن از محل حق بیمه هایی هست که دریافت می کند و همچنین سرمایه گذاری هایی که توسط شرکت های زیرمجموعه آن انجام می شود.

روش کار بیمه تأمین اجتماعی، این است که کارفرمایان میخواهد که به صورت اجباری حدود 30 درصد از حقوق و مزایای مشمول کارگر یا کارمند را به صورت ماهانه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند. این نوع بیمه به صورت اجباری بوده و هر شخصی که به عنوان کارگر یا کارمند مشغول به فعالیت می شود، مشمول این قانون هست و می بایست حق بیمه برای ایشان پرداخت شود. از طرف دیگر بیمه تأمین اجتماعی از افرادی که مشاغل آزاد دارند دعوت می کند که به صورت اختیاری، حق بیمه پرداخت کنند و بتوانند از مزایای این بیمه بهره مند شوند. در ادامه به بعضی از خدماتی که سازمان تأمین اجتماعی بر عهده دارد می پردازیم:

پرداخت هزینه های درمان بیماری ها و حوادث و بارداری

سازمان بیمه تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی برای تمام بیمه شده های خود یک دفترچه درمانی صادر می کند که در صورتی که دچار بیماری یا حادثه منجر به هزینه های پزشکی شدند بتوانند با استفاده از دفترچه تأمین اجتماعی به بیمارستان های متعلق به تأمین اجتماعی، یا بیمارستان های طرف قرارداد تأمین اجتماعی مراجعه کنند و تمام یا بخشی از هزینه های درمان را تأمین اجتماعی پرداخت می کند.

نکته مهم: معمولاً مبلغ پرداختی یا پوشش بیمه ای تامین اجتماعی بابت هزینه های درمان، به صورت حداقلی بوده و بسیاری از هزینه ها را پرداخت نمی کند. (به جز در مواقعی که کل درمان توسط بیمارستان متعلق به سازمان تأمین اجتماعی انجام شود). بنابراین اگر قصد دارید که بیمه کامل تری داشته باشید و خیال خود را از این بابت راحت کنید، به شما توصیه می کنیم بیمه تکمیل درمان سامان را تهیه کنید. در صورتی که در یک شرکت یا سازمان مشغول به فعالیت هستید، از طریق شرکت می توانید از خدمات قرارداد بیمه تکمیلی گروهی سامان استفاده کنید. اما اگر شغل آزاد دارید یا شرکت شما مایل به قرارداد بیمه تکمیلی نیست یا شرایط آن را ندارد، می توانید به صورت انفرادی یا خانوادگی، بیمه تکمیلی درمان انفرادی یا خانوادگی سامان را خریداری نمائید.

همچنین یکی از خدمات خوبی که تأمین اجتماعی دارد در زمینه بارداری هست. جدای از اینکه هزینه های بارداری را تا بخش زیادی به عهده می گیرد، در صورتی که خانم باردار، شاغل باشد، به مدت شش ماه از مرخصی زایمان بهره مند می شود. مرخصی زایمان به این صورت است که کارفرما مبلغی در طول مرخصی بابت بیمه تأمین اجتماعی واریز نمی کند، اما تأمین اجتماعی به بیمه شده مستمری می دهد. البته این به شرطی است که بعد از مدت مرخصی زایمان، بیمه شده به کار بازگردد.

پرداخت مستمری دوران بازنشستگی

سوابق تامین اجتماعی

معمولاً بیمه شده های سازمان تامین اجتماعی بعد از 30 سال (برخی افراد با شرایط خاص، کمتر از این زمان) می توانند خود را بازنشسته کرده و از مزایای مستمری دوران بازنشستگی سازمان بیمه تأمین اجتماعی استفاده کنند.

این مستمری به صورت ماهانه و تا زمان حیات بیمه شده پرداخت می شود. میزان این مستمری بر اساس میانگین میزان حقوق و مزایای سالهای آخر بیمه شده از کارفرمای خود که در لیست کارگاه ارائه شده است، محاسبه خواهد شد.

جدای این موارد، در دوران بازنشستگی، دفترچه درمانی بیمه شده و افراد تحت تکلف هم به قوت خود باقی هست.

نکته مهم: معمولاً مستمری بازنشستگی که تأمین اجتماعی در اختیار افراد میانسال و کهنسال قرار می دهد، مبلغ کمی بوده و فقط برای گذران زندگی با حداقل احتیاجات است. بنابراین اگر این نیاز را احساس می کنید که سطح رفاه خود را در دوران بازنشستگی از حداقل بالاتر ببری و رفاه بیشتری داشته باشید، حتماً شرایط بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان را مطالعه کنید. چرا که با خرید بیمه عمر سامان، شما با پرداخت بخشی از درآمد ماهیانه خود می توانید هم از سرمایه گذاری و مستمری اضافه بر دریافتی از تأمین اجتماعی استفاده کنید و هم اینکه از پوشش های بیمه ای نظیر پوشش فوت، ازکارافتادگی بر اثر حادثه و امراض خاص هم بهره مند شوید.

مستمری در صورت از کار افتادگی بیمه شده

برای افرادی که توسط بیمه تأمین اجتماعی، به عنوان ازکارافتاده تشخیص داده می شوند، مستمری ازکارافتادگی مشخص خواهد شد و به صورت ماهانه به ایشان پرداخت می شود و از مزیت های پرداخت هزینه های درمانی مانند سایر بیمه شده ها نیز استفاده خواهند کرد.

مستمری بازماندگان بیمه شده

در صورتی که بیمه شده اصلی فوت کند، بیمه تامین اجتماعی در صورت احراز شرایط، به افرادی که تحت تکفل ایشان بودند، (مثل همسر و فرزندان) مستمری پرداخت می کند. شرایط این نوع مستمری بسته به شرایط بیمه شده متفاوت خواهد بود.

مقرری در مورد بیمه بیکاری

در صورتی که کارگر یا کارمندی، از محیط کار اخراج شود یا اعلام عدم نیاز توسط کارفرما شود و مدتی هم از اشتغال به کار ایشان گذشته باشد، بر طبق شرایط خاص بیمه بیکاری، می تواند در یک زمان مشخص تا قبل از مشغول به کار شدن دوباره، از بیمه تأمین اجتماعی مقرری بیمه بیکاری دریافت کند.

این مقرری برای افرادی که شغل خود را از دست می دهند واقعاً مزیت خوبی محسوب می شود که می تواند تا حدی از بحران های مالی که در زمان بیکاری گریبانگیر خانواده ها می شود کاهش دهد.

کمک هزینه ازدواج

بیمه تامین اجتماعی برای ترغیب جوانان به ازدواج، کمک هزینه ازدواج به اندازه متوسط یک حقوق شخص پرداخت می کند. شرایط لازم برای اینکه شخصی بتواند از کمک هزینه ازدواج استفاده کند این است که باید تا 5 سال قبل از تاریخ ثبت ازدواج، حداقل 720 روز کار با پرداخت حق بیمه برایش ثبت شده باشد، و ازدواج اول شخص باشد، و در تاریخ ازدواج مشغول به کار باشد، و عقد ازدواج دائم و ثبت شده در دفترخانه باشد.

همچنین اگر زن و مرد هر دو به صورت جداگانه این شرایط را داشته باشند می توانند به صورت جداگانه هم از این مزیت استفاده کنند.

شرکت های زیرمجموعه تأمین اجتماعی

همانطور که توضیح داده شد، یکی از فعالیت های سازمان تامین اجتماعی، استفاده از وجوه دریافتی حق بیمه از مردم و شرکت ها، و سرمایه گذاری با آن ها برای ایجاد ساختار مناسب مالی و توان بیشتر مالی برای تأمین آینده و مستمری دوران بازنشستگی بیمه شده هاست. بنابراین سازمان تأمین اجتماعی، شرکت هایی را در این حوزه تأسیس کرده است که نام برخی از این شرکت ها به صورت زیر است:بیمارستان تامین اجتماعی

 • شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)
 • بانک رفاه کارگران
 • موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران
 • شرکت گروه پزشکی حکمت
 • شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران
 • شرکت رفاه گستر تأمین اجتماعی
 • موسسه املاک و مستقلات تأمین اجتماعی
 • ماده 66 قانون تأمین اجتماعی

این ماده به موضوع حوادث حین کار اشاره می کند و متن دقیق آن بعلاوه تبصره آن به شرح زیر است:

«در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و ایمنی است. بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان هزینه ها را مربوط به معالجه و غرامت و مستمری ها و غیره را پرداخت و طبق ماده 50 این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد شد.

تبصره یک ماده 66: مقصر می تواند با پرداخت 10 سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری الضمه شود.»

همانطور که از این قانون برداشت می شود، می بایست کارفرما توجه داشته باشد که مثلاً در صورت فوت یا از کار افتادگی کارگر، احتمال اینکه مشمول ماده 66 شود زیاد است. بنابراین به کارفرمایان عزیز توصیه می کنیم حتماً بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان را خریداری نموده و کلوز مربوط به ماده 66 تأمین اجتماعی را هم انتخاب نمایند.

بیمه مسئولیت کارفرما ماده 66 تامین اجتماعی

اطلاعات ارائه شده در بالا، آشنایی با سازمان تأمین اجتماعی و بخشی از خدماتی هست که تأمین اجتماعی ارائه می دهد. در صورتی که نیاز به جزئیات بیشتر در مورد تأمین اجتماعی دارید، می توانید به وب سایت رسمی این سازمان به نشانی tamin.ir مراجعه کنید.

نحوه ورود به سایت تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی سامانه ای را برای مخاطبان و مراجعین خود ایجاد کرده که از طریق آن می توانند خدمات زیادی را دریافت کنند.

ازجمله این خدمات می توان به مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی اشاره کرد.

در ادامه این مطلب به بررسی نحوه ثبت نام و ورود به سایت تامین اجتماعی برای مشاهده سوابق بیمه می پردازیم.

سازمان تامین اجتماعی سامانه ای را برای مخاطبان و مراجعین خود ایجاد کرده که از طریق آن می توانند خدمات زیادی را دریافت کنند.

ازجمله این خدمات می توان به مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی اشاره کرد.

در ادامه این مطلب به بررسی نحوه ثبت نام و ورود به سایت تامین اجتماعی برای مشاهده سوابق بیمه می پردازیم.

خدمات و امکانات سایت تامین اجتماعی

ازجمله امکاناتی که در سایت تامین اجتماعی به صورت غیرحضوری برای شما فراهم شده است، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • اعتراض به سوابق ناموجود.
 • مشاهده سوابق بیمه سربازی.
 • خرید بیمه خدمت سربازی.
 • ثبت درخواست کمیسیون پزشکی.
 • ثبت نام هدیه ازدواج.
 • درخواست دفترچه بیمه.
 • دریافت فیش حقوقی.
 • دریافت انواع استعلامات.

نحوه ثبت نام در سایت سازمان تامین اجتماعی

جهت استفاده از خدماتی که به صورت غیرحضوری توسط تامین اجتماعی ارائه می شود، در قدم اول باید در سایت تامین اجتماعی ثبت نام کنید. برای این کار باید به آدرس eservices.tamin.ir وارد شده و طبق مراحل زیر ثبت نام خود را انجام دهید.

نکته قابل توجه در مورد سایت تامین اجتماعی این است که این وبسایت برای کاربران خارج از کشور در دسترس نیست. بنابراین برای ورود به سایت تامین اجتماعی باید وی پی ان خود را غیرفعال کنید.

پس از ورود به سایت ثبت نام حساب کاربری سازمان تامین اجتماعی، گزینه «ثبت نام» را انتخاب کنید. در قدم بعدی باید در اطلاعات شخصی خود مثل کد ملی، شماره تلفن و اپراتور مورد نظر را در سامانه ثبت کنید.

پس از چند دقیقه، پیامک فعال‌سازی برای شما ارسال می شود. آن را وارد کرده و گزینه «ثبت نام» را انتخاب کنید.

به این نکته دقت کنید که شماره تلفنی که در سامانه وارد می کنید، باید در مالکیت خود شخص بیمه شده باشد. در صورتی که شماره تلفن به نام فرد نباشد، پس از پایان مراحل ثبت نام باید به همراه مدارک شناسایی خود به یکی از شعبه های تامین اجتماعی رفته و نسبت به فعال کردن حساب خود به صورت حضوری اقدام کنید.

گام بعدی مربوط به وارد کردن اطلاعات هویتی است. در این مرحله باید در وارد کردن نام و نام خانوادگی، جنسیت، شماره شناسنامه و تاریخ تولد خود دقت لازم را به عمل آورید. پس از آن می توانید گزینه «مرحله بعد» را انتخاب کنید تا به صفحه جدید منتقل شوید.

در صفحه جدید باید در کادر موردنظر آدرس ایمیل خود را وارد کرده و پس از آن یک گذرواژه برای حساب کاربری خود انتخاب کنید.

سایت سازمان تامین اجتماعی

نکات مربوط به انتخاب گذرواژه

دقت کنید که در انتخاب گذرواژه باید به نکات زیر توجه کنید:

استفاده از حروف بزرگ و حروف کوچک لاتین.

عدم استفاده از نام و نام خانوادگی یا شماره ملی برای گذرواژه.

استفاده از اعداد در گذرواژه.

گذرواژه حداقل باید ۸ کاراکتر داشته باشد.

آغاز گذرواژه با یک حرف.

مرحله پایانی شامل پاسخ دادن به سوالات امنیتی می شود. حتما پاسخ سوال ها را به خاطر بسپارید.

چون درصورت فراموشی گذرواژه برای بازیابی آن باید به این پرسش ها پاسخ دهید تا گذرواژه شما بازیابی شود.

پس از آن می توانید گزینه «مرحله بعد» را انتخاب کرده و به صفحه بعد منتقل شوید.

در صفحه جدید کلیه اطلاعاتی که در مراحل پیشین وارد کردید نمایش داده می شود. در این قسمت اطلاعات را با دقت مطالعه کنید تا اطمینان یابید که هیچ مغایرتی با اطلاعات شما نداشته باشد.

پس از اطمینان یافتن از صحت اطلاعات وارد شده، گزینه «تایید و ارسال درخواست» را انتخاب کنید.

پس از آن روند ثبت نام شما به اتمام می رسد و پیام «اطلاعات شما ثبت شده است و درخواست شما درحال بررسی و صحت سنجی است» به شما نمایش داده خواهد شد.

باید منتظر شوید که سازمان تامین اجتماعی اطلاعات شما را تایید و صحت سنجی کند. فرایند بررسی و صحت سنجی اطلاعات وارد شده حدود ۴۸ ساعت به طول می انجامد.

درصورت تایید یا عدم تایید درخواست شما، پیامکی از جانب سازمان تامین اجتماعی به شما ارسال شده و در آن به شما اطلاع داده می شود. اگر اطلاعات شما تایید شد، پیام «حساب شما فعال است» را مشاهده می کنید.

در صورت عدم تایید پیام «تائید اطلاعات شما با مشکل مواجه شد.

لطفا جهت تکمیل ثبت نام با در دست داشتن مدارک هویتی به نزدیکترین شعبه مراجعه فرمائید.» برای شما ارسال می شود.

همچنین در صورتی که تا ۴۸ ساعت هیچ پیامکی دریافت نکردید، دوباره نسبت به ثبت نام اقدام کنید.

انتخاب گذرواژه


نکات قابل توجه در زمان ثبت نام در سایت تامین اجتماعی

در هنگام ثبت نام در سایت تامین اجتماعی به نکات زیر دقت کنید:

تمامی اطلاعات هویتی شما باید با اطلاعات کارت ملی و شناسنامه مطابقت داشته باشد. اگر اطلاعات وارد شده از سوی شما با اطلاعات کارت ملی و شناسنامه تطابق نداشته باشد، حساب کاربری برای شما ایجاد نمی شود.

حتما جواب های سوال های امنیتی را به خاطر بسپارید. زیر در زمان بازیابی گذرواژه آن ها مورد استفاده قرار می گیرند.

دقت کنید که شماره تلفن همراه و ایمیل خود را به درستی وارد کرده اید. چراکه این اطلاعات پل ارتباطی شما با سامانه های سازمان تامین اجتماعی است.

نحوه تغییر گذرواژه سایت تامین اجتماعی

برای تغییر دادن رمز ورود به سایت تامین اجتماعی، بعد از ورود به پورتال، می توانید در قسمت نام کاربری گزینه «پروفایل» را انتخاب کنید.

پس از آن در سربرگ تغییر کلمه عبور، می توانید رمز موردنظر خود را وارد کرده و آن را ثبت کنید.

نحوه ورود به سیستم سازمان تامین اجتماعی

درصورت فعال شدن حساب کاربری شما، برای ورود به حساب کاربری می توانید نام کاربری و گذرواژه خود را وارد کرده و به پورتال ورود پیدا کنید.

نام کاربری شما کد ملی و گذرواژه همان رمزی است که در زمان ثبت نام انتخاب کرده بودید.

سخن پایانی

در این نوشته نحوه ثبت نام در سایت سازمان تامین اجتماعی برای مشاهده سوابق بیمه به صورت گام به گام برای شما توضیح داده شد.


در صورتی که هرگونه مشکلی در روند ثبت نام در سامانه خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی داشتید، می توانید با واحد ارتباط مشتریان با شماره تلفن ۱۴۲۰ تماس بگیرید یا به سایت http://crm.tamin.ir مراجعه کنید.


همچنین جهت پیگیری ثبت نام در سایت تامین اجتماعی می توانید در صفحه اصلی وارد بخش بررسی درخواست ثبت نام شده و از آن طریق از وضعیت درخواست خود اطلاع پیدا کنید.