دیدن موش در خواب چه تعبیری دارد؟ ????| تعبیر خواب موش

یدن موش در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب موش را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

دیدن موش در خواب چه تعبیری دارد؟ 🐭| تعبیر خواب موش


تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

موش دزد است و يک دزد خانگي است و معبران آن را به زني دزد و خائن و زيانکار و غير قابل اعتماد تشبيه کرده اند. ابن سيرين نوشته موش زني به ظاهر مستوره اما در باطن مفسده. اگر بيننده خواب موشي ببيند با چنين زني سر و کار پيدا مي کند و اگر اين موش در خانه خودش باشد نوشته اند زني با اين پليديها در خانه اش هست يا حضور پيدا خواهد کرد. اگر سوراخ موشي ببينيد مالي از شما برده مي شود که مي دانيد چه کسي برده ولي نمي توانيد ثابت کنيد که او ربوده و سارق مال شما يک زن خائن است. اگر موش در اتاق شما باشد زني دزد اهل خانه شماست که نبايد به او اعتماد داشته باشيد. اگر در خواب موشي از پاچه شلوار شما افتاد و گريخت و رفت زني فاسد و فاجر را از خود مي رانيد و دور مي کنيد.

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

اگر مردی در خواب ببیند که از آلت مردی او موش بیرون آمده است، صاحب فرزندی دختر که بدکردار است و هیچ خیری ندارد خواهد شد.

تعبیر خواب به روایت کرمانی

اگر در خواب ببینی از گلوی تو موش بیرون آمده است، تعبیرش این است که صاحب فرزندی پسر می‌شوی.

اگر ببینی از سوراخ بینی یا گوش یا مقعد تو موش بیرون آمده است صاحب فرزندی دختر که بدکردار است خواهی شد.

تعبیر خواب به روایت مغربی

تعبیر خواب موش صحرائی و خانگی یکسان می‌باشد.

اگر در خواب ببینی موش گرفته‌ای، تعبیرش این است که با زنی فاسق ازدواج می‌کنی.

اگر در خواب ببینی در رختخواب تو موش وجود دارد، تعبیرش این است که با زنی قصد فساد خواهی کرد.

اگر ببینی رختخواب تو را موش جویده و سوراخ کرده است بین زن تو و شخص بد و نادرستی رابطه‌ای بوجود می‌آید و زن تو به فساد راضی می‌شود.

اگر زنی در خواب ببیند که از فرج او موش بیرون آمده است، صاحب فرزندی دختر که بدکردار است می‌شود.

اگر ببینی گوشت موش را خورده‌ای مال و اموال زن بد و مفسدی را مصرف می‌کنی.

تعبیر خواب به روایت کارل گوستاو یونگ

دیدن تله موش در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید محتاط‌تر باشید. به کسانی که زیادی می‌خواهند بهتان کمک کنند همیشه خوش بین نباشید. تعبیر دیگر این است که تله موش نمادی از نبوغ، بینش و خلاقیت است. شما نیاز دارید که به دنبال شیوه‌ی بهتری برای انجام چیزی باشید

خواب دیدن اینکه تله موش کار میگذارید بیانگر این است که مخالفانتان را گول خواهید زد و از آن‌ها زرنگتر خواهید بود

خواب دیدن اینکه با تله موش، موش می‌گیرید بیانگر این است که از شما سو استفاده می‌شود.

دیدن سوراخ موش در خوابتان بیانگر جنبه‌ی پنهان خودتان است که مشتاق نیستید تاییدش کرده یا با آن روبرو شوید. با وجود اینکه می‌دانید که خوب نیست که ازین مساله دوری کنید، به انجامش ادامه می‌دهد. اگر به آن رسیدگی نکنید از کنترلتان خارج می‌شود.

خواب دیدن اینکه یک موش را می‌کشید یا به دام می‌اندازید بیانگر این است که دیگران از مسائل کوچک در زندگی شما، چیز بزرگی می‌سازند (از کاه کوه می‌سازند)

تعبیر خواب به روایت یوسف نبی

دیدن موش جنگ زن باشد

دیدن موش دزد است که از خانه او دزدی کرده

تعبیر خواب به روایت لوک اویتنهاو

موش سفید: ازدواج موفق

در درون یک تله موش: دشمن شکست خورده

تعبیر خواب به روایت اچ میلر

ديدن موش سفيد در خواب، نشانه‌ى نگرانى در انجام يكى از كارها مى‌باشد. اگر در خواب مشاهده كنيد موش صحرايى گرفته‌ايد، نشانه‌ى آن است كه با يكى از دوستان خود دچار مشكل مى‌شويد.

كشتن موش كور در خواب، بيانگر ناراحتى و نگرانى است.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

دیدن موش در خواب، نشانه روبرو شدن با اختلافات خانوادگی و بی وفایی دوستان است. کارها وضعیت دلسرد کننده ای خواهد داشت.

اگر خواب ببینید موش‌ها از شما فرار می‌کنند، نشانه آن است که تلاش‌های شما بی ثمر خواهد ماند.

اگر دختری خواب موش ببیند، نشانه آن است که دشمنانی پنهانی دارد که به او نیرنگ خواهند زد. اگر داخل لباس خود موش ببیند، علامت آن است که در اثر انجام دادن کاری رسوا خواهد شد.

جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب موش صحرائی و خانگی یکسان می‌باشد.

کشتن موش در خواب، نشانه پیروزی بر دشمنان است.

تعبیر خواب موش🐭

🐁دیدن موش در خواب، تعبیر اصلیش دزد و زن فاسد و نادرست است. این تعبیری است که بیشتر معبران در آن اتفاق نظر دارند. همان گونه که موش در واقعیت، موجودی موذی و به دنبال دزدیدن خوراکی به طور پنهانی است، در خواب دیدن موش تعبیرش یا دزد است یا زنی با کردار نادرست و ناصالح!🧛‍♀️


موش در دنیای واقعی حیوانی است که قطعا شما اگر در خانه و زندگیتان ببینید از دیدن آن خوشنود نمی شوید. پس با این تعابیر از حیوان موش و دیدگاه بیشتر معبران، می توانیم موش را دزد، زنی خیانت کار، زنی نادرست و… تعبیر کنیم. اگر چنین خوابی دیدید بهتر است مراقب اطرافیان خود باشید و به هر کسی اعتماد نکنید!⚠️

آیا افسانه‌ای درباره‌ی موش‌ها و خواب‌ها وجود دارد، و وقتی خواب آن‌ها را می‌بینیم واقعا به چه معنی است؟ در این مقاله شما را با ۱۳ تعبیر خواب موش آشنا می‌سازیم.


موش‌ها حیوانات محبوبی در میان مردم نیستند. معمولا به چشم مزاحم به آن‌ها نگاه می‌شود و واقعا هیچ کس از دیدن موش در خانه‌اش یا نزدیکی‌های خودش خوشحال نخواهد شد. اما اگر خوب فکرش را بکنید ترس از موش ترسی نامعقول و غیر منطقی است.


آن‌ها بسیار از ما کوچکتر هستند و واقعا نمی‌توانند کار زیان‌آوری انجام بدهند که به ما آسیب بزند، کاری که شاید سگ‌ها و گربه‌ها بتوانند انجام بدهند. آن‌ها نمی‌توانند ما را گاز چندان شدیدی بگیرند و در ضمن از ما آدم‌ها خیلی می‌ترسند (احتمالا بیش از آنچه ما از آن‌ها می‌ترسیم).


برخی می‌گویند ترس از موش از این حقیقت ناشی می‌شود که آن‌ها در محیط‌های چندان سالمی زندگی نمی‌کنند و انتقال دهنده‌ی بسیاری از بیماری‌ها و عفونت‌ها هستند. آن‌ها معمولا اطراف سطل‌های زباله و آشغال‌ها به دنبال غذا و سرپناهی برای خود هستند.


به این خاطر است که بسیاری از ما از آن‌ها می ترسیم و وقتی آن‌ها را می‌بینیم واکنش‌های شدیدی از خود بروز می‌دهیم. موش‌ها تاریخچه‌ای بلند و طولانی در نمادگرایی دارند و اغلب نماد زیرکی و هوش به شمار می‌آمده‌اند و به چشم حیواناتی بسیار سازگار، قدرتمند، و به طرز شگفت‌انگیزی باهوش به آن‌ها نگاه می‌شده است. موش ها فوق‌العاده باهوش به حساب می‌آیند و ظرفیت مغزشان از هرچه فکرش را بکنید بیشتر است.


۱. دیدن موش کوچک در خواب

دیدن موش کوچک در خواب در واقعیت توضیحی بسیار منطقی دارد. موش‌ کوچک نشانگر دید شما نسبت به خودتان است.


بنابراین، ممکن است به جای خونگرم و برونگرا بودن شخصی بسیار خجالتی باشید و خودتان را به رابطه با اعضای خانواده‌تان محدود کرده باشید. شاید خودتان را انسان فروتنی می‌پندارید که وقتی چهره‌های آشنا را اطراف خود می‌بینید بهترین احساس به او دست خواهد داد.


۲. دیدن موش مرده در خواب

خواب موش مرده دیدن نشانگر آن است که حاضر نیستید اجازه بدهید یک وضعیت خاص روحیه‌ یا زندگی شما را خراب کند و به هم بریزد. این مورد می‌تواند چیزی کوچک و بی معنی باشد و شما بتوانید به راحتی از کنار آن بگذرید آن را پشت سر بگذارید تا زندگی خوبی در پیش داشته باشید.


این خواب همچنین می‌تواند نشانگر آن باشد که شما چیز مهمی را در زندگی‌تان برای مدتی بسیار طولانی نادیده گرفته‌اید و حالا نهایتا دارید به آن توجه می‌کنید. این می‌تواند به چیزی یا کسی که شما در گذشته نادیده گرفته‌ایدش و حالا به سوی شما باز گشته است و نهایتا به حضور و وجود آن پی برده‌اید مربوط باشد.


۳. گرفتن و کشتن موش در خواب

این خواب چندان خوشایندی نیست، مگر آن که انسان بسیار سنگدلی باشید یا واقعا از موش‌ها خوش‌تان نیاید. این خواب نشان دهنده‌ی آن است که سایر آدم‌ها درباره‌ی چیزی در زندگی شما با هم زد و بند می‌کنند و شما نمی‌توانید دلیل این کار آن‌ها را بفهمید.


کشتن موش‌ها در خواب می‌تواند نشانگر این نیز باشد که شما تمام افراد بد را از زندگی‌تان حذف خواهید کرد و بدون کسانی که به هر نحوی از انحا مایه‌ی دردسر و ناراحتی شما می‌شوند به زندگی خود ادامه خواهید داد.


تعبیر دیگری برای این خواب آن است که ممکن است شما خبر بدی از دوست‌تان دریافت کنید. این خبر بد می‌تواند درباره‌ی چیزی یا کسی باشد که خیلی خوب آن را نمی‌شناسید. در کل، چنین خوابی نشانگر آن است که احساس می‌کنید چیزهای منفی در زندگی بر سرتان آوار شده‌اند و شما اراده کرده‌اید که اوضاع را به نفع خودتان عوض کنید.


۴. فرار کردن موش در خواب

وقتی در خواب می‌بینید که موشی فرار می‌کند به معنی آن است که شخصی از نزدیکان‌تان به شما خیانت می‌کند. این می‌تواند نشان دهنده‌ی یک دوست، شریک عشقی، یا یکی از اعضای خانواده باشد که کاری انجام داده یا چیزی گفته است که عمیقا به شما آسیب زده است و حالا شما احساس ناراحتی و نادیده گرفته شدن می‌کنید.


این خواب همچنین می‌تواند نشانه‌ دهنده ی ‌آن باشد که احساس می‌کنید فشار کاری روی‌تان خیلی زیاد شده است و به زمانی برای استراحت کردن و تجدید قوا بسیار نیاز دارید. شاید احساس می‌کنید به استقلال و آزادی عمل بیشتری در زندگی نیاز دارید، و این که وضعیت زندگی شما در حال حاضر باعث می‌شود احساس گرفتاری شدیدی به شما دست بدهد.


۵. خواب تله موش دیدن

خواب‌های مربوط به تله موش خیلی رایج نیستند اما به هر حال گاهی اتفاق می‌افتند. این خواب‌های نشان دهنده‌ی شایعات هستند به خصوص شایعاتی درباره‌ی کسب و کارتان. شاید کسی چیز بدی درباره‌ی شما به رئیس‌تان گفته است یا حرف‌های شما را سایرین بد برداشت و تفسیر کرده‌اند.


احساس می‌کنید درک‌تان نمی‌کنند و در میان گفتار و کردار خود گیر افتاده‌اید و هیچ عمدی در رخ دادن چنین اتفاقی وجود نداشته است.


این می‌تواند به معنی آن نیز باشد که باید بیشتر درباره‌ی اسناد و مدارکی که امضاء می‌کنید باشید و در کارها یا اموری که دوست ندارید مداخله نکنید. موقع کار با پول مراقب باشید و حتما هر مرحله از کاری را که انجام می‌دهید دوبار بررسی کنید.


۶. دیدن سوراخ موش در خواب

اگر خواب سوراخ موش ببینید پس ممکن است احساسی شبیه کند و کاو درون و زوایای پنهان شخصیت خود را داشته باشید. شاید احساس می‌کنید چیزی، مثلا یک راز، دارید که هیچ کس نمی‌داند و می‌خواهید تا آنجا که ممکن است آن راز را پیش خود نگه دارید.


این خواب می‌تواند نشان دهنده‌ی مشکلی که از دیگران و حتی از خودتان پنهان کرده‌اید و باید هر چه سریع‌تر حل شود نیز باشد. سوراخ موش می‌تواند نشان دهنده‌ی مشکلی باشد که مجبور خواهید بود با آن روبرو شوید و از طفره رفتن و فرار کردن از آن دست بر دارید چون این مشکل به این طریق حل نخواهد شد.


۷. خواب جنگیدن با موش

اگر در خواب یک یا چند موش به شما حمله کردند، معنی آن می‌تواند مشکلی در ارتباط برقرار کردن با سایرین باشد و این که لازم است روی این جنبه از زندگی خود بیشتر کار کنید تا بتوانید زندگی آسان‌تری را سپری کنید.


اغلب روبرو شدن با سایرین ممکن است توسط این خواب پیشگویی شود و ممکن است احساس کنید دیگران درک‌تان نمی‌کنند.


۸. خواب موش در حال خوردن غذا

دیدن خواب موش یا موش‌هایی که در حال غذا خوردن هستند خوش شانسی به همراه می‌آورد. این خواب یعنی اینکه موفقیت مالی نصیب‌تان خواهد شد. ممکن است مبلغ کلانی در لاتاری برنده شوید یا ممکن است سرمایه‌گذاری‌هایی که کرده بودید سرانجام به ثمر بنشینند.


۹. خواب دیدن درباره‌ی گروهی از موش ها

اگر گروهی از موش‌ها را در خواب ببینید به معنی آن است که بدشانسی زیادی گریبان‌تان را خواهد گرفت و ممکن است حتی در تمام زمینه‌های زندگی‌تان احساس شکست بکنید.


موش‌ها اغلب با انرژی جنسی نیز مرتبط هستند بنابراین ممکن است مشکل بزرگی را در این زمینه از زندگی‌تان تجربه کنید که همیشه و تا مدت‌ها دست از سر شما بر ندارد.


۱۰. دیدن موش سفید در خواب

دیدن موش سفید در خواب چندان رایج نیست اما اگر چنین خوابی دیدید نشانه‌ی آن است که ازدواج خوشبختی خواهید داشت و در زندگی عشقی خود خوش شانس خواهید بود. خواب‌هایی که در آن موش سفید و موش سیاه باشد نشانگر جنبه‌های روشن و تاریک شخصیت شما است که با هم برخورد کرده‌اند.


موش‌ سفید همچنین می‌تواند نشان دهنده‌ی طول عمر و جاودانگی باشد. بنابراین زندگی سالم و پر از خوش شانسی را در پیش رو خواهید داشت و هر جا که بروید اوضاع بر وفق مرادتان خواهد بود.


۱۱. خوابِ دیدن موش درون خانه

اگر در خواب ببینید موشی درون خانه‌تان می‌دود این در واقع نشانه‌ی خوبی است، حتی با این که ممکن است خودتان چنین احساسی نداشته باشید. موش همیشه نزدیک آذوقه‌ی خود می‌چرخد به همین خاطر دیدن موش در خواب می‌تواند نشانه‌ی خوبی باشد.


آن‌ها معمولا گروهی سفر می‌کنند و چیزی که اغلب به موش‌ها مربوط می‌شود کل خانواده را در بر می‌گیرد. خواب‌هایی مانند این نشانگر صلح و سازش در خانه و خانواده‌تان هستند.


۱۲. خواب تعقیب کردن موش توسط گربه

این خواب خیلی جالب است. چنین خوابی زیاد اتفاق نمی‌افتد اما اگر زمانی چنین خوابی دیدید می‌تواند چنین تعبیری داشته باشد: دیدن تعقیب کردن موش توسط گربه یعنی اینکه شما باید مانع از آن شوید که دیگران در زندگی شخصی و خصوصی‌تان دخالت کنند.


شاید احساس می‌کنید دیگران نفوذ و تاثیری زیادی بر زندگی شما دارند و این که بیش از حد خودتان را در تماس با اطرافیان‌تان قرار داده‌اید. احساس می‌کنید آن‌ها را از زندگی‌تان بیرون می‌رانید و بدون دخالت‌های دیگران زندگی‌تان را به آرامش بیشتری می‌رسانید.


۱۳. ترسیدن از موش در خواب

این خواب بسیار رایجی است. واکنش غریزی شما وقتی موشی را می‌بینید احتمالا همین ترسیدن است، بنابراین، تعجبی ندارد که در خواب هم چنین احساسی از دیدن موش به شما دست بدهد.


این خواب نشان دهنده‌ی خجالت کشیدن در جامعه و زندگی اجتماعی است و در حال حاضر احساس می‌کنید یا خواهید کرد که به خاطر چیزی شرمنده هستید. از چنین موجودی ترسیدن به خودی خود خجالت آور است بنابراین به خاطر همین است که مغزتان آن را اینگونه در مغز شما بازتاب می‌دهد.


روی‌هم‌رفته، موش – بسته به سایر جوانب خوابی که دیده‌اید – هم می‌تواند تعبیر خوب داشته باشد و هم تعبیر بد. بر خلاف باور رایج که آن‌ها به درد نخور و کثیف هستند، موش‌ها در واقع باهوش هستند و خودشان را کاملا وقف خانواده‌هایشان می‌کنند؛ پس وقتی خواب موش دیدید این نکته را یادتان باشد چون ممکن است آن‌ها چیزهای بیشتری را درباره‌ی افکار و احساسات درونی شما برایتان فاش کنند.


۱۴. اگر در خواب دیدید که موشی صدای آزاردهنده‌ای از خود درمی‌آورد،‌

نشانه‌ی بدی است، احتمالا دزدی یا اتفاق بدی در خانه‌تان رخ خواهد داد.


۱۵. اگر در خواب ببینید خانه‌تان پر از موش است،

باید هوشیار باشید. این خواب نشان می‌دهد که گروهی از اطرافیان‌تان در صددِ به هم ریختن برنامه‌های شما هستند.


۱۶. دیدن تعداد زیادی موش در خانه معنای دیگری هم دارد.

ممکن است به زودی کسی به شما خیانت کند. شاید خودتان ندانید ولی کسانی در اطراف‌تان هستند که تاب موفقیت شما را ندارند و از دیدن شکست‌تان خوشحال خواهند شد. شاید بهتر باشد در مورد کسانی که دوست‌تان می‌دانید، بیش‌تر فکر کنید.


۱۷. دیدن تعداد بسیار زیادی موش در خواب

به این معنا است که ممکن است در یکی از مشارکت‌های کسب و کاری‌تان دچار مشکل شوید.


۱۸. اگر در خواب ببینید که موش‌ وسایل‌تان را خراب می‌کند نشانه‌ی بدی است.

این خواب نشان می‌دهد که مقداری پول از دست خواهید داد و ثبات مالی‌تان با مشکل مواجه می‌شود. شاید موش، شما و عادات بدی که در خرج کردن پول دارید نشان بدهد. به طور کلی این خواب نشان می‌دهد که باید عادت‌های‌تان را در زمینه‌ی خرج کردن پول تغییر بدهید تا آینده‌ی خودتان و خانواده‌تان دچار مشکل نشود.


۱۹. دیدن موشی که در تله موش افتاده نشانه‌ی خوبی است.

این خواب امکان به دست آوردن پول یا املاک را در آینده پیش‌بینی می‌کند.


۲۰. دیدن موش در تله، معنای دیگری هم دارد.

این خواب افزایش سود و معاملات کسب و کاری خوب را پیش‌بینی می‌کند. این احتمال هم وجود دارد که از کسی به شما ارث برسد.


۲۱. اگر در خواب‌تان اجازه بدهید موش فرار کند به این معنا است

که احتمالا دچار مشکلات مالی خواهید شد. شاید مخارج پیش‌بینی نشده‌ای در روزهای آتی برای‌تان پیش بیاید و شما را مجبور کند که بیش از حد توان‌تان پول خرج کنید.


۲۲. دیدن موش‌هایی که در خانه‌تان این سو و آن سو می‌دوند به این معنا است

که به زودی با برخی از اعضای خانواده‌تان دچار مشکل خواهید شد.


۲۳. اگر در خواب‌تان ببینید که یک گربه موش را می‌گیرد به این معنا است

که در رابطه‌تان، با برخی مشکلات دست و پنجه نرم خواهید کرد. شاید به کاری که انجام نداده‌اید متهم شده‌اید یا شخصی شایعاتی را در مورد شما بر سر زبان‌ها انداخته‌است. شما زمان زیادی را برای رفع شایعات صرف خواهید کرد.


۲۴. خوردن موش در خواب به این معنا است

که چیزی شما را اذیت می‌کند و شما باید موضوع را با شخصی که مورد اعتمادتان است در میان بگذارید.


۲۵. معنای دیگر خوردن موش در خواب

هشداری برای دوری از جاهای خطرناک است.


۲۶. دیدن موش روی لباس نشانه‌ی خوبی نیست.

چنین خوابی به این معنا است که به زودی یک ماجرای رسوایی برای‌تان رخ خواهد داد. بسیار مهم است که با آدمهایی که نمی‌شناسید، ارتباطی برقرار نکنید.


۲۷. غذا دادن به یک یا چند موش در خواب به غرور و تکبر شما اشاره دارد.

احتمالا خودتان را بسیار برتر از دیگران می‌بینید. این خواب هشداری است مبنی بر اینکه رفتارتان را تغییر بدهید و احترام گذاشتن به دیگران را شروع کنید.


۲۸. اگر در خواب ببینید که یک موش یا گروهی از موش‌ها مواد غذایی را از داخل کابینت‌ها می‌خورند،

نشانه‌ی بدی است. این خواب نشان می‌دهد که اوضاع سلامتی‌تان بد خواهد شد. بهتر است هر چه زودتر وضعیت بدن‌تان را بررسی کنید.


۲۹. دیدن موش سیاه در خواب تعبیر خوبی ندارد.

این خواب نشانه‌ای است از مشکلات سلامتی که در زندگی واقعی‌تان دارید. به همین دلیل باید به یک پزشک مراجعه کنید و بیش‌تر به اوضاع سلامتی‌تان دقت کنید.


۳۰. دیدن موش صورتی در خواب نشانه‌ی خوبی است.

این خواب نمادی از یک ازدواج یا رابطه‌ی شاد است که در آینده برای‌تان رخ خواهد داد. زندگی عاطفی‌تان در آینده عالی خواهد بود بنابراین جای هیچ گونه نگرانی نیست.


۳۱. دیدن یک موش خاکستری در خواب به این معنا است

که شما ترس‌های زیادی در زندگی‌تان دارید و باید هر چه سریع‌تر با آن‌ها مواجه شوید. این خواب در عین حال نشان می‌دهد که باید بکوشید بر این ترس‌ها غلبه کنید.


۳۲. دیدن موشی که حرف می‌زند در خواب نشان می‌دهد

که شما باید با مشکلات‌تان روبرو شوید تا بتوانید آن‌ها را حل کنید. اگر چنین خوابی دیدید سعی کنید به یاد بیاورید که موش به شما چه گفت زیرا می‌تواند پیام مهمی برای آینده‌ی شما باشد.


۳۳. آماده کردن تله موش در خواب به این معناست که

بر رقبای‌تان پیروز خواهید شد فقط باید در مورد تاکتیک‌های‌تان صبر به خرج بدهید.


۳۴. دیدن مدفوع موش در خواب به این معنا است که

تلاش‌های‌‌تان به نتایج مالی مثبت منجر خواهد شد.


۳۵. دیدن ادرار موش در خواب نشان می‌دهد که

اسیر یک سری افکار منفی و ناخوشایند شده‌اید که باید به گونه‌ای از شرشان خلاص شوید.


۳۶. اگر در خواب‌تان ببینید که یک مار موش می‌خورد به این معنا است که

به خاطر خودتان به پا خواهید خاست. ترس داشتن قطعا به شکست در آینده منجر خواهد شد.


۳۷. دیدن موش به عنوان یک حیوان خانگی نشان می‌دهد که

باید ترس‌ها و نگرانی‌های‌تان را کنترل کنید. شما قادر خواهید بود که احساسات و هراس‌های‌تان را کنترل کنید تا کارهای‌تان را به خوبی پیش ببرید.


۳۸. دیدن موشی که حمله می‌کند و گاز می‌گیرد به این معناست که

اجازه می‌دهید مسائل و مشکلات کوچک کم کم شما را از بین ببرند. اگر آسیب ناشی از موش در خواب دردناک بود به این معنا است که شما به لحاظ ذهنی از سوی این مشکلات آزار می‌بینید.


۳۹. دیدن موشی که پنیر می‌خورد در خواب، به این معنا است که

شخصی سعی دارد اعتماد به نفس شما را از بین ببرد. شاید همکار یا رئیس‌تان می‌خواهد شما را پایین بکشد، اتفاقی که به کاهشِ بهره‌وری شما در محل کار منجر خواهد شد.


۴۰. غرق شدن موش در خواب نشان می‌دهد که

مسائل درونی‌تان، بر افکار و ذهنیت شما غلبه کرده‌اند. شما دیگر به مشکلات کوچک فکر نمی‌کنید بلکه تمرکزتان روی تصویر بزرگتر زندگی‌تان است.


۴۱. پریدن موش در خواب به این معنا است که

باید در مورد کاری که مشغول انجامش هستید، دقت بیشتری به خرج بدهید.


۴۲. دیدن دم موش در خواب نشان می‌دهد که

در آینده با مشکلاتی در برخی معاملات روبرو خواهید شد.


۴۳. دیدن موش آبی در خواب نشان می‌دهد که

باید خِرد به خرج بدهید و چیزها را از زوایای دیگر نیز مد نظر داشته باشید.


۴۴. دیدن موش قهوه‌ای در خواب به روابط شما با آدم‌های متفاوت اشاره دارد.

شاید با عده‌ای از پیشینه‌های متفاوت در ارتباط هستید.


۴۵. دیدن بچه موش

به ضعف در شخصیت شما اشاره دارد.


۴۶. دیدن موش خیلی بزرگ

در خواب نشان از مشکلات کوچکی است که به مرور بزرگ و جدی‌تر خواهند شد.


۴۷. دیدن موش بزرگی که می‌دود

به معنای رخ دادن یک اتفاق خوش است.


۴۸. اگر یک زن جوان خواب موش ببیند.

احتمالا به زودی متوجهِ سِر دشمنانش خواهد شد.


۴۹. اگر در خواب ببینید که یک یا چندین موش به سمت خانه‌ی شما می‌دوند.

اصلا نشانه‌ی خوبی نیست. این خواب نشان می‌دهد که به زودی با اعضای خانواده یا دوستان‌تان دچار مشکل خواهید شد.


۵۰. اگر در خواب ببینید که یک موش غذای شما را می‌خورد.

هشداری است برای این‌که اوضاع سلامتی‌تان را بررسی کنید.


۵۱. اگر درخواب ببینید که یک موش سفید شما را هدایت می‌کند

به این معنا است که با عده‌ای همکاری خواهید داشت و به لحاظ مالی سود خواهید کرد.


۵۲. دیدن موشی که به سرعت این طرف و آن طرف می‌دود

به این معنا است که درگیر فعالیتی شده‌اید که هیچ نتیجه‌ای برای شما نخواهد داشت.


۵۳. اگر در خواب ببینید که موش مبلمان خانه را می‌جود نشانه‌ی خوبی نیست.

ین خواب یعنی مشکلی برای خانواده‌تان رخ خواهد داد.


۵۴. اگر زنی خواب ببیند که موش لای موهایش است.

به زودی دچار مشکل خواهد شد.


۵۵. دیدن یک موش سفید در قفس نشانه‌ی خوبی است.

این خواب نشان می‌دهد که به زودی قادر به حل مشکلات‌تان خواهید بود.

تعبیر خواب موش از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨‍🦳

✍️دیدن موش در خواب می تواند تعبیرش دزد باشد. این دزد بسیار به شما نزدیک و حتی می تواند در خانه و زندگی شما حضور داشته باشد!

موش به طور کلی تعبیرش دزد، زن خیانتکار و کسی است که در پی آسیب و ضرر و زیان رساندن به شماست. این شخص، شخص قابل اعتمادی نیست. پس مراقب باشید!

اگر در خواب سوراخ و لانه موش را دیدید، بیان گر این است که مال و یا چیزی از دارایی شما را به سرقت می برند. البته شما می دانید که توسط چه کسی دزدیده شده است، اما نمی توانید اثباتش کنید.

اگر نمی دانید کیست و به دنبال دزد مالتان می گردید، این خواب به شما نشان می دهد که دزد یک زن مفسد و نادرست است.

تعبیر دیگر این خواب از نظر مطیعی تهرانی، این است که اگر خواب موش دیدید اطراف شما زنی خیانت کار است. پس مراقب دوستان به ظاهر خوب خود باشید که دچار دردسر و گرفتاری نشوید!

اگر این موش را در خانه خود دیدید، این زن از نزدیکان مونث شما می باشد.


تعبیر خواب موش از نظر محمد ابن سیرین👳‍♂️

✍️اگر مردی در خواب ببیند از آلت مردانه او موشی بیرون آمد، صاحب فرزند دختری می شود؛ اما در نهایت این دختر، دختر صالح و درست کرداری نخواهد شد. این فرزند فقط برای شما دردسر و بی آبرویی به همراه خواهد داشت. ان شاالله که خداوند هدایت کند!

از نظر ابن سیرین، موش تعبیرش زنی در ظاهر پارسا، نجیب و درست کار است اما در باطن فاسد و بدجنس می باشد. بهتر است مراقب تظاهر ها و دلسوزی های بی مورد دیگران باشید. همه کس خیر شما را نمی خواهند. ازخداوند بخواهید شما را از شر انسان های نادرست حفظ بفرماید!

اگر در خواب دیدید که از پاچه شلوار شما موشی بیرون آمد، زنی نا به کار را از خود دور می کنید که بسیار به نفع شماست و با این کار خود را از یک دردسر بزرگ نجات خواهید داد.

تعبیر خواب موش از نظر ابراهیم کرمانی👨

✍️اگر در خواب ببینید که از گلو و یا سوراخ گوش شما موشی بیرون آمد، تعبیرش فرزند پسر است. اگر باردار هستید فرزند شما پسر خواهد بود و اگر فرزند پسری دارید مساله ای برایش ایجاد می شود. ان شاالله که خیر است.

اگر در خواب دیدید که از سوراخ گوش، بینی، و یا ناف شما موش بیرون آمد، تعبیرش فرزند دختری است که خیر ندارد و بسیار لجوج و بدکردار خواهد بود!

اگر دیدید که در خواب موش را گرفتید، با زنی بدکاره و فاسق ازدواج می کنید. چنان چه متاهل هستید تعبیرش به همسر شماست. ممکن است آلوده اعمال نادرستی شده باشد. ان شاالله که خداوند همه مارا به راه درست هدایت بفرماید!

اگر در خواب دیدید که موش رخت خواب شما را جوید و خراب کرد، بین شما و شخصی رابطه بد و غیر شرعی صورت می گیرد. چنان چه متاهل هستید همسر شما ممکن است وارد ارتباط اشتباهی شده باشد.

اگر در خواب خود موش را کشتید، نشان دهنده موفقیت، پیروزی و غالب شدن بر دشمن می باشد.

🐭 تعبیر خواب موش از نظر معبران معروف جهانم۱۸ بهمن ۱۳۹۹بدون دیدگاه

کت تک بهاری رو با بهترین قیمت از بانی‌مد بخر!


با این محصولات به پوستت زندگی ببخش!(همراه با کلی تخفیف)


حمل‌هوایی مدارک با امنیت بالا. سریع کلیک کنید


تعبیر خواب موش🐭

🐁دیدن موش در خواب، تعبیر اصلیش دزد و زن فاسد و نادرست است. این تعبیری است که بیشتر معبران در آن اتفاق نظر دارند. همان گونه که موش در واقعیت، موجودی موذی و به دنبال دزدیدن خوراکی به طور پنهانی است، در خواب دیدن موش تعبیرش یا دزد است یا زنی با کردار نادرست و ناصالح!🧛‍♀️


موش در دنیای واقعی حیوانی است که قطعا شما اگر در خانه و زندگیتان ببینید از دیدن آن خوشنود نمی شوید. پس با این تعابیر از حیوان موش و دیدگاه بیشتر معبران، می توانیم موش را دزد، زنی خیانت کار، زنی نادرست و… تعبیر کنیم. اگر چنین خوابی دیدید بهتر است مراقب اطرافیان خود باشید و به هر کسی اعتماد نکنید!⚠️


در زیر می توانید با انتخاب معبر مورد نظر، نظر آن را مشاهده کنید:

تعبیر خواب موش

تعبیر خواب موش از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨‍🦳

✍️دیدن موش در خواب می تواند تعبیرش دزد باشد. این دزد بسیار به شما نزدیک و حتی می تواند در خانه و زندگی شما حضور داشته باشد!

موش به طور کلی تعبیرش دزد، زن خیانتکار و کسی است که در پی آسیب و ضرر و زیان رساندن به شماست. این شخص، شخص قابل اعتمادی نیست. پس مراقب باشید!

اگر در خواب سوراخ و لانه موش را دیدید، بیان گر این است که مال و یا چیزی از دارایی شما را به سرقت می برند. البته شما می دانید که توسط چه کسی دزدیده شده است، اما نمی توانید اثباتش کنید.

اگر نمی دانید کیست و به دنبال دزد مالتان می گردید، این خواب به شما نشان می دهد که دزد یک زن مفسد و نادرست است.

تعبیر دیگر این خواب از نظر مطیعی تهرانی، این است که اگر خواب موش دیدید اطراف شما زنی خیانت کار است. پس مراقب دوستان به ظاهر خوب خود باشید که دچار دردسر و گرفتاری نشوید!

اگر این موش را در خانه خود دیدید، این زن از نزدیکان مونث شما می باشد.


تعبیر خواب موش از نظر محمد ابن سیرین👳‍♂️

✍️اگر مردی در خواب ببیند از آلت مردانه او موشی بیرون آمد، صاحب فرزند دختری می شود؛ اما در نهایت این دختر، دختر صالح و درست کرداری نخواهد شد. این فرزند فقط برای شما دردسر و بی آبرویی به همراه خواهد داشت. ان شاالله که خداوند هدایت کند!

از نظر ابن سیرین، موش تعبیرش زنی در ظاهر پارسا، نجیب و درست کار است اما در باطن فاسد و بدجنس می باشد. بهتر است مراقب تظاهر ها و دلسوزی های بی مورد دیگران باشید. همه کس خیر شما را نمی خواهند. ازخداوند بخواهید شما را از شر انسان های نادرست حفظ بفرماید!

اگر در خواب دیدید که از پاچه شلوار شما موشی بیرون آمد، زنی نا به کار را از خود دور می کنید که بسیار به نفع شماست و با این کار خود را از یک دردسر بزرگ نجات خواهید داد.


تعبیر خواب موش از نظر ابراهیم کرمانی👨

✍️اگر در خواب ببینید که از گلو و یا سوراخ گوش شما موشی بیرون آمد، تعبیرش فرزند پسر است. اگر باردار هستید فرزند شما پسر خواهد بود و اگر فرزند پسری دارید مساله ای برایش ایجاد می شود. ان شاالله که خیر است.

اگر در خواب دیدید که از سوراخ گوش، بینی، و یا ناف شما موش بیرون آمد، تعبیرش فرزند دختری است که خیر ندارد و بسیار لجوج و بدکردار خواهد بود!

اگر دیدید که در خواب موش را گرفتید، با زنی بدکاره و فاسق ازدواج می کنید. چنان چه متاهل هستید تعبیرش به همسر شماست. ممکن است آلوده اعمال نادرستی شده باشد. ان شاالله که خداوند همه مارا به راه درست هدایت بفرماید!

اگر در خواب دیدید که موش رخت خواب شما را جوید و خراب کرد، بین شما و شخصی رابطه بد و غیر شرعی صورت می گیرد. چنان چه متاهل هستید همسر شما ممکن است وارد ارتباط اشتباهی شده باشد.

اگر در خواب خود موش را کشتید، نشان دهنده موفقیت، پیروزی و غالب شدن بر دشمن می باشد.


همچنین بخوانید: 🦎 تعبیر خواب مارمولک از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب موش از نظر کارل گوستاو یونگ🔮

✍️دیدن تله موش در خواب، بیان گر این است که شما باید محتاط تر باشید.پس از این به بعد به کسانی که می خواهند به شما کمک کنند، خیلی هم خوش بین نباشید.

همچنین می توان تله موش را نمادی از نبوغ، بینش و خلاقیت دانست. ممکن است اکنون ذهنتان ایده های جالبی داشته باشد و یا شما باید برای حل مساله های پیش روی خود، به دنبال شیوه ی بهتری باشید.

اگر دیدید که تله موشی را کار میگذارید، نشان دهنده این است که مخالفان و رقیبان خود را گول می زنید. شما از بقیه زرنگ تر و با سیاست تر رفتار خواهید کرد.

اگر در خواب دیدید که با تله موش را گرفتید، خبر می دهد که کسی یا کسانی به دنبال سواستفاده از شما هستند. این روزها احتیاط کنید و راز خود را برای کسی بازگو نکنید.

دیدن تله موش در خواب می تواند تعبیر دیگری هم داشته باشد؛ این خواب از جنبه های پنهانی شخصیت شما خبر می دهد. جنبه هایی که شما خیلی مشتاق و مایل نیستید که با آن روبه رو شوید و یا نمی خواهید که دیگران باخبر شوند. بهتر است با خودتان روراست و صادق باشید تا به لحاظ روحی آارامش بگیرید. اگر اکنون رسیدگی نکنید بعدها بسیار سخت تر خواهد بود!

اگر در خواب ببنید که موش را به تله انداختید و جانش را گرفتید، بیان گر این است که شما از کاهی کوه می سازید و مسأله های کوچک و پیش پا افتاده را بسیار برای خود بزرگ می کنید. بهتر است کمی آسان تر با اتفاقات کنار بیایید. هر چیزی ارزش غصه خوردن و فکر کردن بیش از حد را ندارد!

همچنین گوستا می گوید که دیدن موش در خواب، نشان دهنده ترس، بی حوصلگی و کج خلقی، بی اهمیتی، و نبودن خشم می باشد. شما احساس ناکافی بودن و ترسی را تجربه می کنید که خوشایندتان نیست!


تعبیر خواب موش از نظر یوسف نبی👳‍♂️

✍️از نظر یوسف نبی اگر در خواب موش دیدید، با زنی به جنگ و درگیری می پردازید. ممکن است با همسرتان به اختلاف برسید بربخورید. پس بهتر است بحث ها را این روزها زیاد ادامه ندهید.

یوسف نبی نیز موش را به دزد تعبیر کرده است. از شما و یا از منزل شما ممکن است دزدی شود.


تعبیر خواب موش از نظر لوک اویتنهاو🔮

✍️اگر در خواب موشی به رنگ سفید دیدید، نشان دهنده ازدواج موفق است. اگر دختر هستید و موش سفید در خواب دیدید نشان از ازدواجی همراه با سعادت و خوشبختی دارد.

اگر در خواب موش را درون یک تله دیدید، تعبیرش دشمنی است که شکست می خورد. این دشمن، دشمن پر قدرتی نیست پس نگران نباشید!