آموزش بافت شنل بافتنی زنانه و دخترانه

آموزش بافت شنل بافتنی زنانه و دخترانه : شنل یا پانچو بخشی از ست های زمستانی خانم هاست ، سوای آن دسته از شنل هایی که با پارچه ها دوخته می شوند هرخانم علاقه مند به هنر بافتنی با استفاده از الگو راهنمای بخش آموزش بافت شنل می تواند یک نمونه زیبای ببافد.

سایزها:از بین اعداد داده شده عدد اول برای سایز Small و Medium باهم، عدد دوم برای سایز Large ، عدد سوم برای سایز XL/XXL و عدد چهارم برای ساز XXXL هست .

آموزش بافت شنل بافتنی زنانه و دخترانه


اندازهای نهایی:دور سینه ۱۲۴-۱۳۸-۱۵۲-۱۶۸ سانتیمتر.

طول: ۴۴-۴۷-۵۰-۵۳ سانتیمتر.

آموزش بافت شنل دخترانه

آموزش بافت شنل بافتنی زنانه و دخترانه

وسایل لازم برای بافت شنل بافتنی با میل:

۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۱۰۰ گرم کاموا.

میل گرد سایز ۱۵ میلیمتری.

دکمه سه عدد.

کاموا و میل مورد استفاده باید جوری باشد که با ۷ دانه در ۸ ردیف با مدل یک ردیف رو یک ردیف زیر دارای ابعاد ۱۰*۱۰ سانتیمتر باشد.

نکات لازم برای بافت شنل بافتنی با میل:

کاهش ها:تمام کاهش ها را در روی کار انجام دهید.

کم کردن قبل از علامت:یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید.

کم کردن بعد از علامت:دو تا یکی کنید.

شروع بافت شنل بافتنی با میل

۱۰۷-۱۱۹-۱۳۱-۱۴۳ دونه (این تعداد شامل ۴ دانه در جلو برای لبه ها است)

در میل های گرد ۱۵ میلیمتری سربیاندازید. یک ردیف از پشت کار به رو ببافید سپس با کشباف ادامه دهید. البته ۴ دانه اول و آخر به عنوان لبه هست و باید همیشه به زیر ببافید. کشباف را با سه تا زیر، سه تا رو ببافید و با ۳ تا زیر تمام کنید. کشباف را ادامه دهید تا اندازه ۲۰ سانتیمتر شود .

آموزش بافت شنل بافتنی زنانه و دخترانه

حالا با روی کار به شرح زیر ادامه دهید :

۴ دانه ابتدائی و انتهایی را همواره به زیر ببافید. از زیر سه تا یکی کنید، ۱ ژوته بزنید، سه تا از رو ببافید، فاصله بین را در ۴۸-۵۴-۶۰-۶۶ دانه تکرار کنید. یک ژوته بزنید، از زیر سه تا یکی کنید، یک ژوته بزنید، سه تا از رو ببافید، یک ژوته بزنید، از زیر سه تا یکی کنید، فاصله بین را در ۴۸-۵۴-۶۰-۶۶ دانه بعد تکرار کنید و با چهار دانه به زیر لبه تمام کنید .

حالا تعداد دانه ها ۹۱-۱۰۱-۱۱۱-۱۲۱ می باشد .

چهار علامت به شرح زیر در روی میل بگذارید:علامت یک بعد از ۱۴-۱۶-۱۸-۲۰ دونه، علامت دوم بعد از ۳۴-۳۸-۴۲-۴۶ دانه، علامت سوم بعد از ۵۷-۶۳-۶۹-۷۵ دانه، علامت چهارم بعد از ۷۷-۸۵-۹۳-۱۰۱ دونه، بعد از آخرین علامت ۱۴-۱۶-۱۸-۲۰ دانه باقی خواهد ماند .

با یک ردیف زیر یک ردیف رو ادامه دهید ۴ دانه ابتدا و انتها را همواره به زیر ببافید .

وقتی اندازه کار ۲۸ سانتیمتر شد، یک دانه در هر طرف تمام علامت ها کم کنید

( ۸ دانه باید در طی این ردیف کم شود).

عمل کم کردن را یک ردیف در میان به تعداد ۶-۷-۸-۹ بار انجام دهید (تعداد دانه های باقی مانده بعد از این کاهش ها ۴۳-۴۵-۴۷-۴۹). وقتی اندازه کار تقریباً ۴۴-۴۷-۵۰-۵۳ سانتی متر شد ۴-۶-۱-۳ دانه در طی یک ردیف از روی کار کم کنید (از ۴ دانه لبه کم نکنید). تعداد دانه های باقیمانده ۳۹-۳۹-۴۶-۴۶.

آموزش بافت شنل بافتنی زنانه و دخترانه

یک ردیف رو از پشت کار ببافید و با کشباف به صورت زیر ادامه دهید:

۴ دانه ابتدا و انتها را همواره به زیر ببافید، سه تا رو، ۴ تا زیر، فاصله بین را تکرار کنید و با سه تا رو تمام کنید و چهار دانه آخر را هم به زیر ببافید. وقتی اندازه کار ۱۲ سانتیمتر شد، سه تا دانه رو را به چهار تا اضافه کنید و وقتی اندازه کش ۲۰ سانتیمتر شد کار را شل تمام کنید . دانه های رو را از رو کور کنید و دونه های زیر را از زیر کور کنید .

دکمه ها را در محل مورد نظر بدوزید حتماً یک دکمه در بالا در محل شروع یقه قرار دهید و یک دکمه در پائین در مرز بین کش و بافت ساده قرار دهید. به دلیل اینکه دانه ها بزرگ هستند از فاصله بین دانه ی لبه سمت راست می توان به جای جا دکمه استفاده کرد .

آموزش بافت شنل دخترانه

آموزش بافت شنل با الگو برای سایزهای مختلف

آموزش بافت شنل دخترانه

آموزش بافت شنل دخترانه :يک قسمت از مربع‌ها را بافته و به آخرین دانۀ قسمت اول رسیدید ۲ پایه بلند در همان مربع ببافید. قسمت دوم را هم بافته، در آخرین مربع ۲ پایه بلند ببافید. به همین صورت آموزش قلاب بافی و بافت شنل کلاه دار

آموزش قلاب بافی،قلاب بافی،شنل کلاه دار

وسایل مورد نیاز

۶ کلاف ۱۰۰ گرمی- قلاب شمارۀ ۳

آموزش بافت شنل دخترانه

طریقۀ بافت

۹۰ سانتی‌متر زنجیره بافته شود. روی تمام زنجیره‌ها یک رج رفت مربع یعنی (۲ زنجیره و یک پایه بلند) ببافید.

رج دوم:

تمام مربع‌ها را شمرده و تقسیم بر ۴ کنید.

یک قسمت از مربع‌ها را بافته و به آخرین دانۀ قسمت اول رسیدید ۲ پایه بلند در همان مربع ببافید. قسمت دوم را هم بافته، در آخرین مربع ۲ پایه بلند

ببافید. به همین صورت ادامه دهید تا تمام مربع‌ها تمام شود. در آخرین مربع قسمت آخر یک پایه بلند ببافید. سپس بافت را روی هم قرار داده و وقتی مطمئن شدید بافت پیچ نخورده، دو سر بافت را با یک پایه کوتاه به هم وصل کنید.

رج سوم:

با ۲ زنجیره و یک پایه بلند در وسط هر مربع ادامه داده و وقتی به ۲ پایه بلند رسیدید در وسط ۲ پایه بلند، ۲ پایه بلند دیگر ببافید. این کار را تا آخر انجام دهید. در محل وصل دو سر بافت نیز ۲ پایه بلند ببافید و در ادامه با مدل داده شده تا بلندی ۵۵ سانتی‌متر ادامه دهید. وقتی بافت به بلندی دلخواه رسید جهت زیبایی بیشتر شنل دور تا دور را حاشیه بافی کنید و ریشه بزنید.

جهت بافت کلاه دور تا دور یقه را با مدل داده شده تا بلندی ۳۵ سانتی‌متر ادامه دهید. در آخر درز بالای کلاه را دوخته و بافت شنل در اینجا به پایان می‌رسد.

شنل بسیار زیبا و شیکی است. امیدوارم که خانم‌های عزیز ببافند و مورد استفاده قرار دهند.

آموزش بافت شنل دخترانه

طریقۀ بافت- مدل:

وقتی که دو سر بافت را به هم وصل کردید و یک رج بافت مربع بافتید، رج اول ۴ زنجیره بافته، یک مربع را رد کنید. در مربع بعدی یک پایه کوتاه ببافید. ۴

زنجیره بافته،‌ یک مربع را رد کنید. در مربع بعدی ۵ پایه بلند ببافید. به همین صورت تا آخر ببافید.

رج دوم:

۵ زنجیره بافته و روی ۵ پایه بلند رج قبل ۵ پایه کوتاه ببافید. دوباره ۵ زنجیره و ۵ پایه کوتاه روی ۵ پایه بلند رج قبل ببافید. این کار را تا آخر تکرار کنید.

رج سوم:

در داخل ۵ زنجیره، ۵ پایه بلند ببافید. ۴ زنجیره روی دانۀ سوم ۵ پایه بلند با پایه کوتاه وصل کنید. ۴ زنجیره و ۵ پایه بلند در حلقۀ ۵ زنجیرۀ بعدی ببافید. این کار را تا آخر تکرار کنید. در ادامه مرتب رج دوم و سوم را تکرار کنید.

بانوکده

كلمات كليدي: آموزش بافت شنل دخترانه، آموزش بافت کلاه دخترانه ،آموزش بافت کلاه پسرانه، آموزش بافت کلاه، آموزش بافت گل با قلاب،فیلم آموزش بافت شنل دخترانه ،اموزش بافت شنل گرد ، فیلم اموزش بافت شنل دخترانه با دو میل ، اموزش بافت شنل نوزادی ، بافت شنل ساده دخترانه ،آموزش بافت شنل کلاه دار ،آموزش بافت شنل دخترانه با ماشین، آموزش بافت شنل آستین دار