چگالی کلمات کلیدی چیست؟ تراکم عبارت کلیدی یا چگالی کلمات در سئو چقدر باشد؟

استفاده درست و به جا از کلمات کلیدی می تواند به بهبود سئو سایت منجر شود اما اگر این کار طبق اصول سئو پیش نروند منجر به پنالتی گوگل خواهد شد.

چگالی کلمه کلیدی یا تراکم کلمات کلیدی چیست؟

تراکم کلمه کلیدی به انگلیسی Keyword Density درصد دفعاتی است که یک کلمه کلیدی یا عبارت در یک صفحه وب در مقایسه با کل کلمات صفحه ظاهر می شود. در زمینه سئو سایت می توان از تراکم کلمه کلیدی برای تعیین ارتباط یک صفحه وب با کلمه کلیدی یا عبارت کلیدی مشخص استفاده کرد.

چگالی کلمات کلیدی چیست؟ تراکم عبارت کلیدی یا چگالی کلمات در سئو چقدر باشد؟


در اواخر دهه ۱۹۹۰ و روزهای اولیه سئو موتورهای جستجو از تراکم کلمات کلیدی به عنوان عاملی مهم و تاثیر گذار در رتبه بندی صفحات استفاده می کردند. با این حال وقتی مدیران وب به استفاده بیش از حد از آن روی آوردند موتورهای جستجو تصمیم گرفتند تا اولویت های رتبه بندی خود را به سایر عوامل فراتر از کنترل مستقیم وب مسترها اختصاص دهند. امروزه استفاده بیش از حد از کلمات کلیدی باعث مجازات شدن یک صفحه وب می شود.

محسابه چگالی کلمات کلیدی در سئو

بسیاری از متخصصان سئو سایت چگالی مطلوب کلمات کلیدی را ۱ تا ۳ درصد می دانند. استفاده بیشتر از آن را می توان به عنوان کیورد استافینگ در نظر گرفت. فرمول محاسبه تراکم کلمه کلیدی در یک صفحه وب این چنین است:

{\ displaystyle (Nkr / Tkn) * 100} {\ displaystyle (Nkr / Tkn) * 100}

منظور از Nkr تعداد تکرار کلمه کلیدی و Tkn کل کلمات است.