عایقکاری وآبندی استخر09194266637

عایقکاری وآبندی استخر09194266637
عایقکاری و آبندی نانو استخر09194266637رفع عیب آبندی و نشتی آب استخرهای بتُنی و سرامیکی 09365538428حسین مردمی گندوانیبا سابقه کاری و دقت بسیار زیاد در عایق کاری استخرِ روباز و.....