اسید سولفونیک و کاربرد های آن


سولفونیک اسید چیست؟

اسید سولفونیک عضوی از کلاس ترکیبات ارگانوسولفور است. اسید سولفونیک به صورت سولفوریک دیده می شود

اسید دارای یک گروه هیدروکسیل است که با یک جایگزین آلی جایگزین می شود. اسید سولفونیک یک اسید قوی است.

انواع مختلفی از اسید سولفونیک وجود دارد و به دلایل مختلفی بر اساس شکل استفاده می شود.

برخی از اسیدهای سولفونیک به طور طبیعی وجود دارند در حالی که برخی از آنها از طریق یک فرآیند شیمیایی خاص به دست می آیند. سولفونیک

معمولاً در ساخت رنگ‌ها، شوینده‌ها، داروها و کاتالیزورها استفاده می‌شود.

خواص سولفونیک اسید

برخی از خواص اسید سولفونیک به شرح زیر است:

فرمول اسید سولفونیک

فرمول مولکولی اسید سولفونیک H203S است. فرمول شیمیایی اسید سولفونیک R-S(=O)2-OH است.


چگالی سولفونیک اسید

چگالی اسید سولفونیک 2.2 گرم بر سانتی متر مکعب است.

نقطه جوش سولفونیک اسید

اسید سولفونیک دارای نقطه جوش 167 درجه سانتیگراد است.

نقطه ذوب اسید سولفونیک

نقطه ذوب اسید سولفونیک 259.5 درجه سانتیگراد است.

ساختار اسید سولفونیک

اسید سولفونیک از یک گروه عاملی تشکیل شده است که با یک اتم گوگرد مشخص می شود که دو برابر است.

به یک اتم کربن از هر هیبریداسیون و یک گروه هیدروکسیل متصل است

خرید اسید سولفونیک ایرانی