بررسی تگزاپون و خواص آن

SLES (تگزاپون)

SLES مخفف سدیم لوریل اتر سولفات است، با نام رایج دیگری: تگزاپون یک انقباض پذیرفته شده از سدیم لوریل اتر سولفات (SLES)، یک شوینده آنیونی و سورفاکتانت است که در بسیاری از محصولات مراقبت شخصی (صابون، شامپو، خمیر دندان و غیره) یافت می شود. تگزاپون یک عامل کف کننده ارزان و بسیار موثر است. سدیم لوریل سولفات (SLS)، آمونیوم لوریل سولفات (ALS) و سدیم پرت سولفات سورفکتانت هایی هستند که در بسیاری از محصولات آرایشی و بهداشتی برای خواص پاک کنندگی و امولسیون کنندگی استفاده می شوند. آنها مانند صابون رفتار می کنند. این ماده شیمیایی مفید در تمامی انواع با بهترین قیمت به تمامی بازارهای بین المللی توسط ATDM عرضه می شود.


SLES ترکیه

فرمول شیمیایی SLES CH3(CH2)11(OCH2CH2)nOSO3Na است. گاهی اوقات عدد نشان داده شده با n در نام مشخص می شود، به عنوان مثال laureth-2 sulfate. محصول از نظر تعداد گروه های اتوکسیل ناهمگن است که n میانگین است. برای محصولات تجاری n=3 معمول است. SLES با اتوکسیلاسیون دودسیل الکل تهیه می شود. اتوکسیلات به دست آمده به نیم استر اسید سولفوریک تبدیل می شود که با تبدیل به نمک سدیم خنثی می شود. سورفکتانت مرتبط سدیم لوریل سولفات (همچنین به عنوان سدیم دودسیل سولفات یا SDS شناخته می شود) به طور مشابه، اما بدون مرحله اتوکسیلاسیون تولید می شود. تگزاپون و آمونیوم لوریل سولفات (ALS) معمولاً جایگزین های SLS در محصولات مصرفی هستند.


خرید تگزاپون محب و پاکسان