وقتی ماشین شما دزدیده می شود چه کاری باید انجام دهید: 5 راه سریع و موثر

وقتی ماشین شما دزدیده می شود چه کاری باید انجام دهید: 5 راه سریع و موثر
در صورت دزدیده شدن خودرو ممکن است بازگرداندن آن دشوار باشد، اما راه هایی برای کاهش ضرر و زیان شما وجود دارد. در اینجا 5 روش برتر برای کمک به شما برای یافتن ماشین.....

هر آنچه که باید در مورد نحوه صحیح استفاده از ضد آفتاب بدانید

هر آنچه که باید در مورد نحوه صحیح استفاده از ضد آفتاب بدانید
چه مقدار ضد آفتاب باید استفاده کرد؟ بهترین زمان برای استفاده از آن چه زمانی است؟ ما توصیه های علمی برای شما داریم.شما فردی باهوش و یک بزرگسال آگاه هستید. نیازی نیست.....